Sputtr.com | Alternative Search Engine

Caafimaad

Kaydinta Daawooyinka - translationof Good Storage Guidelines

Tilmaamaha Kaydinta Daawooyinka Daruuriga ah | Iyo Agabka kale ee Caafimaad 3 DELIVER DELI V ER, a five-year worldwide technical assistance support contract,

Waxaan ahay kalkaaliye caafimaad. Magaceyga waa.....

Somali&English Nurse-Patient Communication 1 I am your nurse. My name is…… Waxaan ahay kalkaaliye caafimaad. Magaceyga waa..... YES Haa Do you read?

BASIC MEDICAL TERMINOLOGY

DEVELOPMENT This subcourse is approved for resident and correspondence course instruction. It reflects the current thought of the Academy of Health Sciences and conforms to printed Department of the Army doctrine as closely as currently possible.

Module 6 Buugga 6aad - Managing the severely malnourished ...

soo hor-fariistaan makiinadaha wax-sawira. Kuwaas oo dhammaantood ku hawlanaa waxqabadyo caafimaad si kor loogu qaado caafimaadka carruurtooda.

Use these tips as a guide: • Go to your doctor’s office ...

Helidda Daryeel Caafimaad Way adkaan kartaa in la ogaado meesha loo aado in laga helo daryeel caafimaad. Doorashooyinka waxa ku jira: • Xafiiska dhakhtarka, rugta caafimaadka, rug caafimaad oo bilaash ah

Waa maxay gudniinka?

Hadii aad rabtid warbixin ama qoraalo kusaabsan cudurkan, ama casharo/qoraalo caafimaad oo kale, fadlan wac Maktabada Xarunta Adeegyada Qoyska "Family Resource Center Libarary" (612) 813-6816 ama (651) 220-6368, ama booqo shebekeda internetka ee. www.childrenshc. org For additional reading and reference ...

Haddii aanu leenahay ikhtiyaaro badan oo caafimaad leh ...

Haddii aanu leenahay ikhtiyaaro badan oo caafimaad leh, waxaan helaynaa nolol caafimaad leh. Waxaad ka ogaataa sida aanu ku wada shaqayn karno si aanu ugu beddelno cabbitaanada sonkorta

Daryeel caafimaad ka- badbaadin cudur ah iyo adeegyada daaweynta

3 2 Waa maxay Healthchek? Healthchek waxay bixisaa adeegyo daryeel caafimaad iyada oo u mareysa barnaamijka Medicaid-ka Ohio. Adeegyadan ayaa ka caawiya carruurta Ohio sidii ay u heli lahaayeen daryeelka ay u baahan yihiin ka hor inta cudur la daawayn karo uuna noqon mid halis ah.

Somali Hello. There are some questions I need to ask to help ...

 Cisbitaal ama goob kale oo caafimaad  Ma hubo Somali Can you tell me which hospital or clinic?       Ohio State University Prime Care Network

Adenoidectomy: Care at Home (Somali)

Hadii aad rabtid warbixin ama qoraalo kusaabsan cudurkan, ama casharo/qoraalo caafimaad oo kale, fadlan wac Maktabada Xarunta Adeegyada Qoyska ama booqo shebekeda internetka ee www.childrensmn. org .