Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cazuri

BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME WITH CLEFT PALATE

Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 1 [ISSN 1584 - 9341] 101 BECKWITH-WIEDEMANN SYNDROME WITH CLEFT PALATE S. Dey 1, B. Kharga 1, B. Dhar 2, V.K. Singh 1, R. Dey 3 1.

LARGE SPLENIC CYSTS AT THE UPPER POLE OF THE SPLEEN ...

Cazuri clinice Jurnalul de Chirurgie, Iaşi, 2011, Vol. 7, Nr. 1 [ISSN 1584 – 9341]

THE OP-CEDAW AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTING WOMEN'S HUMAN ...

International Women's Rights Action Watch Asia Pacific IWRAW AsIA PAcIfIc OccAsIOnAl PAPeRs seRIes nO. 12 THE OP-CEDAW AS A MECHANISM FOR IMPLEMENTING WOMEN'S HUMAN RIGHTS: AN ANALYSIS OF THE FIRST FIVE CASES UNDER THE COMMUNICATIONS PROCEDURE OF THE OP-CEDAW

BRACHIAL VEIN SUPERFICIALIZATION: A SPECIAL METHOD OF ...

Complicaţii tardive au fost considerate cele care au apărut după prima dializă si sunt reprezentate de 7 cazuri de tromboze (15,9%), ...

FIRST-LINE IMMUNOPHENOTYPING IN THE PATHOLOGIC DIAGNOSIS OF ...

Imunohistochimia a fost esen]ial\ pentru diagnosticul final la 9 cazuri (39,13%), [i nu a fost util\ la alte dou\ cazuri. Concluzii: Rezultatele studiului demonstreaz\ utilitatea imunohistochimiei pentru diagnosticul tumorilor de ] ...

Weekly Bulletin - th ,2012 NO. 5

Cei mai mulţi au aşteptat preotul cu dragoste şi ospitalitate. În unele cazuri, am omis unele adrese şi ne cerem iertare. Uneori, ...

Vol. XIIINr. 1 Ianuarie-Martie 2008

MATERIAL ŞI METODĂ În perioada 2001-2005 au fost operate un număr de 410 cazuri de hernie inghinală, pacienţii având vârste cuprinse între 16 şi 85 ani (268 bărbaţi şi 42 femei).

Peer Education in Sexual and Reproductive Health for HIV ...

Q3&Q7 Nr. cazuri adolescente seropozitive gravide sau care au avut avort raportate de organizatiile membre UNOPA 2 4 8 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 10 0 6 Nr. cazuri de femei serpozitive+ gravide Nr.intreruperi de sarcina Two of the organizations participating in the assessment notified the fact that ...

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXISTANCE OF NITRATES IN ...

Incidenţa cancerului digestiv a fost mai mare - 50-60 cazuri la 100 000 locuitori, faţă de limfomul non-Hodgkin 2-6 cazuri la 100 000 locuitori. În perioada studiată, ...

Interview

... i specializat \n cele mai dificile cazuri. Dup~ cum observ~m, ave]i o mul]ime de clien]i ru[i, chinezi [i din ceea ce ne-a]i spus, ave]i [i o mul]ime de clien]i imigran]i rom^ni.