Sputtr.com | Alternative Search Engine

Centralnata

Pristap na internet vo 2009 godina imale 99,4% od entitetite ...

Pristap na internet vo 2009 godina imale 99,4% od entitetite vo javniot sektor (od centralnata i od lokalnata vlast) In 2009, 99.4% of the entities in the public sector (central and local authorities) had access to the Internet In 2009, according to the data of the State Statistical Office, the most ...

RABOTNI ODNOSI

Vo Danska , dogovorot pome|u Nacionalnata asocijacija na lokalnite vlasti vo Danska, Asocijacijata na okru`nite soveti vo Danska, Op{tinata Kopenhagen, Op{tinata Frederiksberg i Asocijacijata na organizaciite na vrabotenite vo lokalnata samo-uprava, Centralnata organizacija na dr`avnite rabotnici vo ...

NARODNA BANKA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sewora`ot i nezavisnosta na centralnata banka Preku definiraweto na tradicionalniot koncept na monetaren sewora` i sovremeniot koncept na fiskalen sewora`, mo`e da se zaklu~i deka visinata na sewora`ot vo golema merka }e bide determinirana od na~inot na definirawe na odnosite pome|u centralnata banka ...

So zadovolstvo mo `e­

Vsu{nost, ZELS u{te na po~etokot na godinata or ganizira proekt so koj im dade poddr{ka na golem broj op{ tini za nadminuvawe na nedostatocite okolu ispol­ nuvaweto na potrebnite uslovi i istovremeno vode{e aktivni pregovori so centralnata vlast, za prezemawe do­ polnitelni merki i aktivnosti za ...

MEGALITSKA OPSERVATORIJA KOKINO

horizontskite koordinati na kamenite markeri gledano od centralnata pozicija, a potoa so koristewe na formulite za premin vo ekvatorskiot koordinaten sistem da se izvede

PROMENA NA MONETARNATA STRATEGIJA ZA POBRZ VLEZ VO EVROPSKATA ...

Toa zna~i, ovaa strategija na monetarnata politika mo`e da bide uspe{na samo ako Centralnata banka e sposobna da go kontrolira dvi`eweto na toj monetaren agregat koj e odbran za intermedijaren target, i ako po empiriski pat e doka`ano deka postoi cvrsta vrska me|u odbraniot monetaren agregat (kako ...

CCNM/SIGMA/PUMA (2001)4/REV 1

Karakteriziraweto isto taka e objasneto od strukturata na centralnata vlast kade ima malo jadro koe se sostoi od pomalku od 4000 personal vo vladinite kancelarii koi se odgovorni za postavuvawe na celokupnata ramka na kontrola za javnite agencii, vklu~itelno zakoni i propisi i postavuvawe na celi i ...

Centralna Laboratorija Finalfinal

METODI ZA DETEKCIJA NA PARAMETRITE VO CENTRALNATA LABORATORIJA ZA @IVOTNA SREDINA I ANALIZA NA VODA Reden broj Naziv na parametarot Merna edinica Metoda na detekcija FIZI^KI POKAZATELI 1 Temperatura o

Sedum pri~ini zo{to nema da uspee procesot na ...

vo ministerstvo za finansii na dve lica i toa vo sklop na sektorot za buxet. Zna~i samo dve lica so poln kapacitet go vodat procesot na fiskalna decentralizacija vo centralnata vlast.

Fondacija Inst it ut otvoreno op[testvo - Makedonija

Strategiskiot priod na FIOOM vo ostvaruvaweto na svoite celi e sledniot: dolgoro~ni partner-stva i pribirawe sredstva; natamo[no namaluvawe na dodelenite grantovi i zgolemuvawe na oper-ativnite aktivnosti; obuka i monitoring na centralnata i na lokalnite administracii; i istra`uvawa i javna politika.