Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cijeljenjem

Pretprotetička rehabilitacija donje čeljusti nakon ...

Rezultati cije-ljenja subjektivno su procijenjeni raščlambom kon-trolnih snimaka nakon 2, 4 i 6 mjeseci i uspoređivani s cijeljenjem istovrsnih šupljina liječenih dru-gim postupcima.

Canal Filling Material: a Case Report Zaprimljen: 30 ...

(2-5) Prepunjenost može završiti reakcijom na strano tijelo i nepotpunim cijeljenjem oko periapikalnog područja, s bolom i oteklinom kao kliničkim simptomima.

vrstu testa. Rutinski su veÊinom koriπteni SET s ...

Cijeljenjem procesa stvara se oæiljno tkivo koje, ako je uvelike zahvatilo miokard, moæe rezultirati za-stojnom srËanom insuficijencijom ili dilatacijskom kardio-miopatijom.

ABDOMINALNA HISTEREKTOMIJA

Infekcija rane ponekad može poremetiti njeno cijeljenje, što može rezultirati tzv. sekundarnim cijeljenjem rane sa stvaranjem velikog ožiljka.

edica roatica

Uspješna implementacija iscrpnog programa liječenja rezultira cijeljenjem vrijedova, kvalitetnijim životom bolesnika uz značajnu redukciju broja amputacija.

HEMANGIOM - patologija i dijagnostika

Pri tome treba biti pa ljiv jer prevelika koli ina alkohola mo e izazvati bolnu nekrozu sluznice s o ilj-kastim cijeljenjem. 3. Operativni zahvat: obuhvatnim šavov ima se okludiraju dovodne arterije, a zatim se ekscidira tumor do zdravog tkiva.

DERMATOZE KOJE KARAKTERIZIRAJU PROMJENE U USNOJ ŠUPLJINI

Bolest prolazi cijeljenjem erozija. Eczema herpeticum je teška akutna generalizirana bolest koja nastaje inokulacijom virusa na prethodno ošte*enoj ko i (atopijski dermatitis, dugotrajna primjena topi*kih kortikosteroida) .