Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ciljno

Genetic Susceptibility to Cancer and Molecular-Targeted Therapies

Fox Chase Cancer Center 2006 Scientific Report 1 Andrew K. Godwin, Ph.D., Member Betsy A. Bove, Ph.D., Research Associate Xiaowei Chen, Ph.D., Research Associate Chi Tarn, Ph.D., Research Associate Jamie Kistler, Ph.D., Postdoctoral Associate Youngjoo Kwon, Ph.D., Postdoctoral Associate Amitava ...

PARTNERSKA VLOGA PACIENTA V PROCESU U Č INKOVITE OBRAVNAVE ...

bilo pogledati dokumentacijo, spoznati pacienta že pred srečanjem in se potem ciljno pripraviti na pogovor. Medicinske sestre, ki so sodelovale v raziskavi, so pripravo na prvo srečanje s pacientom

Izlagači iz zapadne Srbije

Svojim kvalitetom proizvoda i usluga za ciljno tržište, preduzeće je uspostavilo dugoročnu saradnju sa kupcima iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

Devet tako nastalih razprav je plod najve~jega ciljno usmerjenega slovenske-ga geomorfogenetskega raziskovanja, ki po pol stoletja kli~e vlu~i razvoja geomorfolo{ke znanosti doma in vsvetu kponovnemu vrednotenju, ki ga je napovedal `e pobudnik raziskave sam.

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

Med bolniki iz obeh skupin so bile pomembne razli-ke v asu, ki je bil potreben za prehod v ciljno obmo-je INR 2,0ñ3,0. Ambulantno zdravljeni bolniki so ga dosegli v 7 (6ñ9) dneh, bolniönino obravnavani pa v 5 (4ñ7) dneh (p < 0,001).

Beyond »New Public Management« doctrine in policy impact ...

Ciljno usmerjen dr avni prora*un. Slovensko društvo evalvatorjev, Delovni zvezek 5/2009, 33 pp., http://www.sdeval.si/Publikacije-za-komisijo-za-vrednotenje/Ciljno-usmerjen-drzavni-proracun.html , [IX/09].

Checkliste für die Buchung am Mautstellen-Terminal

Začetno / ciljno vozlišče: Kot začetno in ciljno vozlišče evidentiranega odseka je treba vnesti pravilno ime avtocestnega priključka. Zato npr. vnos "Hamburg" ni zadosten.

Simulation System Design

Ključne besede: načrtovanje in simulacija, metoda lokalnega odziva, ciljno optimiziranje, parametrska optimizacija, gradientne ocene, dogodkovna simulacija

24. TRGOVINA DISTRIBUTIVE TRADE

Te podatke smo nato s pomočjo ute i preračunali na celotno ciljno populacijo. Ute je izračunana kot zmno ek vzorčne ute i in ute i manjkajočega podatka (neodgovora).

SPREADSHEET TOOL FOR LEAST-COST AND NUTRITION BALANCED BEEF ...

Ključne besede: govedo / biki / pitanje / elektronsko orodje / ekonomika / optimiranje prehrane / linearno programiranje / tehtano ciljno programiranje / kazenska funkcija INTRODUCTION Due to changing economic and political environment, the beef sector is becoming one of the most sensible agricultural ...