Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cilju

Znacaj povezivanja ALIMS i SLD u cilju obezbedivanja ...

Znacaj povezivanja ALIMS i SLD u cilju obezbedivanja kvalitetnih, efikasnih, i bezbednih lekova Mr ph Tatjana Šipetic, Direktor ALIMS

FRAME-BASED STEREOTACTIC LOCALIZATION OF BRAIN LESION FOR ...

34 FRAME-BASED STEREOTACTIC LOCALIZATION OF BRAIN LESION FOR EXCISION OKVIRNA STEREOTAKSIJSKA LOKALIZACIJA LEZIJE MOZGA U CILJU NJENE EKSCIZIJE Mirsad HODŽIĆ, Zlatko ERCEGOVIĆ, Harun BRKIĆ Department of Neurosurgery, Tuzla University Hospital Center, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina ...

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

U cilju minimizacije mogućnosti navedenih negativnih pojava u fazi razvoja je prototip cementne endoproteze BB3. Za navedenu endoprotezu razvijen je računarski model, u cilju simuliranja različitih uslova opterećenja i uklještenja sa mogućnošti utvrdjivanja naponskog stanja radi utvrdjivanja ...

Ime i prezime Srđan Stefanović

životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj,

THE TEST WEIGHT OF SEVERAL WINTER WHEAT GENOTYPES UNDER ...

Proucavanje nekih osobina tri sorte jare pšeniceu Brdskom podrucju SAP Kosova u cilju povecanja proizvodnje semena jarih pšenica. Semenar-stvo, 5, 12: 345-350.

NATO News 2009 Summit Special Edition

Drugi dan samita, 4. april, počeće svečanom ceremonijom na reci Rajni, odavanjem počasti muškarcima i enama u uniformama koji rizikuju svoje ivote u misijama i operacijama koje NATO predvodi u cilju bezbednosti evro-atlantske zajednice.

INOVIRANJE KURIKULUMA KAO MEHANIZAM OSIGURANJA KVALITETA ...

Ove promene su vršene na osnovu zahteva Univerziteta u cilju ujednacavanja studijskih programa. Internom evaluacijom uočene su neke nedoslednosti, posebno u predimenzioniranju samog kurikuluma, te je neophodno inoviranje kurikuluma u cilju osiguranja kvaliteta nastave.

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Svaki savremeni upravljački sistem u sebi ima inkorporirani deo koji se odnosi kako na preventivu, u cilju izbegavanja rizika, tako i upravljanja u kriznim situacijama ako do rizika dođe.

POD POKROVITELJSTVOM CONFERENCE SPONZORED BY - MINISTARSTVA ...

U tom cilju razmatraće se iskustva sa postojećih uređaja i objekata, unapređenje ra da na njima, projektovanje novih, te kontrola kvaliteta rada i efekta.

Učeničke zadruge i učeničko poduzeće

Poslovanje vježbovne tvrtke je interaktivna metoda obra-zovanja i nastavni predmet pomoću kojeg učenici u srednjim školama putem svoje vježbovne tvrtke, simulir ajući cirkulaciju roba, usluga i novca, usvajaju znanje o zakonitostima odvijanja stvarnih poslovnih procesa, a u cilju stjecanja ...