Sputtr.com | Alternative Search Engine

Colaboratori

rii copilului de familia sa; 2.reintegrarea eficient ă în ...

Furnizorul de servicii efectueaz ă demersurile necesare pentru munca în echip ă multidisciplinar ă şi interinstitu ţional ă, precum şi pentru expertiza unor speciali şti colaboratori, conform propunerilor şi solicit ărilor, în scris, ale MC, respectiv ale ...

INSTRUCłIUNI PENTRU COLABORATORI

Revista Discobolul este o publicaŃie trimestrială, clasificată CNCSIS în categoria B+. Precizări importante :  Revista Discobolul promovează cercetarea fundamentală *i aplicativă, în special rezultatele obŃinute în cadrul proiectelor de cercetare naŃională *i internaŃională ...

„Muncim la foc continuu"

Nu-mai în Extremadura și în Andalucía nu lucrăm. În Comunitatea Madrid luăm pachete din toate municipiile. În unele mergem noi, în altele avem colaboratori - magazine, locutorios - , ce trebuie spus e că suntem peste tot. În România ajungem în toate zo-nele, chiar și în localităţile mai ...

PLANUL TEMATIC al desfăşurării activităţilor de ...

3 4. Implicare analizelor imunologice respectiv biochimice în diagnosticul şi monitorizarea bolilor endocrine, reumatologice şi oncologice; aspecte terapeutice Coordonator: Şef lucrări dr. Nemes-Nagy Enikő Colaboratori: Conf.Univ.Dr. Fazakas Zita, Conf. Univ. Dr. Mártha Orsolya, Conf.Univ ...

Legea cu privire la politie nr. 416-XII din 18.12.1990

Asigurarea colaboratorilor politiei cu telefon si cu locuri în institutiile prescolare Colaboratorilor serviciilor operative ale politiei li se instaleaza telefon la domiciliu în decurs de 6 luni din ziua depunerii cererii; altor categorii de colaboratori, stabilite de Guvern si de autoritatile ...

REVISTA FAMILIEI Magazin săptămânal - PUNCT

colAborAtori permanenţi: RONI CĂCIULARU, h. ROSS, B. MARCOVICI, h. SheFLeR, A. GRAUeNFeLS, A. TeLU, A. BeRARU, S. KATz secretAriAt: N. NANA

CENTRUL DE FORMARE N ULTRASONOGRAFIE AL

Colaboratori: - Prof.dr. Radu Badea - Imagistică Medicală, Cl.Medicala III - Prof.dr. Florin Stamatian - Ginecologie I

Raport de activitate pe anul 2009

examinarea a noi note de constatare privind foşti ofiţeri sau colaboratori ai Securităţii. Una dintre convenţiile etice pe care instituţia le respectă,

CENTRUL DE FORMARE ÎN ULTRASONOGRAFIE AL

Radu Badea (Imagistică Medicală) Colaboratori: Prof.dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof.dr. Petru A.Mircea (Medicală I), Asist.univ dr. Monica Lupşor (Imagistică Medicală), Dr. Titus Şuteu (Imagistică Medicală), Drd. dr. Mihai Socaciu (Imagistica Medicală), Drd. dr. Diana Feier (Imagistica ...

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

5) Nistor, I., Cristina Ciumaş , şi colaboratori Reforma sistemului asigurărilor sociale din România în vederea aderării la Uniunea Europeană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, 152 pagini, ISBN 978-973-133-215-4; 6) Cristina Ciumaş , Beju, D., Paina, N., D., Pop, C., M ...