Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cumhuriyet

SOME DIMENSIONS IN THE DESIGN OF SERVICE ENGLISH PROGRAMS IN ...

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 Cilt : 25 No: 2 259-265 SOME DIMENSIONS IN THE DESIGN OF SERVICE ENGLISH PROGRAMS IN CUMHURIYET UNIVERSITY Faruk Türker Öz Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi-Öğretimi çağdaşlaşmanın ve medeniyetin gereği olarak görülmektedir.

Congenital bilateral perisylvian syndrome as a rare ...

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2010; 32: 92-97 Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2010; 32: 92-97 Congenital bilateral perisylvian syndrome as a rare clinicoradiological entity: a case report Nadir bir klinikoradyolojik durum olarak konjenital bilateral perisilviyan ...

A huge ovarian mucinous cystadenoma complicating pregnancy: a ...

Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31: 174-177 Cumhuriyet Medical Journal Cumhuriyet Med J 2009; 31: 174-177 A huge ovarian mucinous cystadenoma complicating pregnancy: a case report Gebeliği komplike eden iri ovaryen müsinöz kistadenoma: olgu sunumu Gonca İmir Yenicesu ...

SEPIOLITE-PALYGORSKITE FROM THE HEKIMHAN REGION (TURKEY)

Clays and Clay Minerals, Vol. 43, No, 6, 705-717, 1995. SEPIOLITE-PALYGORSKITE FROM THE HEKIMHAN REGION (TURKEY) HOSEY1N YALqIrq AND (~)MER BOZKAYA Department of Geological Engineering, Cumhuriyet University, 58140 Sivas, Turkey Abstract--Upper Cretaceous-Tertiary marine clayey-calcareous rocks ...

Timing of neotectonic fracturing by fission track dating

Terra Nova, 14,169-174,2002 *Correspondence: Dr Durmus¸Boztug ˇ, Department of Geological Engineering, Cumhuriyet University, 58740, Sivas, Turkey.

PROGRAM KİTAPÇIĞI_con.FH10

program kİtapÇiĞi_con.fh10

Large-eddy simulation of the flow in a low-speed centrifugal ...

DOI: 10.1002/fld.1741 Large-eddy simulation of the flow in alow-speed centrifugal compressor K. M. Guleren 1 , ∗ , †,A.Turan 2 and A. Pinarbasi 1 1 Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Cumhuriyet University, 58140 Sivas, Turkey 2 School of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering ...

Doç.Dr. Taki GÜLER

Doç.Dr. Taki GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 58140 SİVAS TÜRKİYE Tel: 0.346.2191010 / 2802 E-ileti: gtaki@cumhuriyet.edu.tr takiguler@yahoo. com İLGİ ALANLARI - Flotasyon, sülfür minerallerinin elektrokimyası, ince ...

SEREBRAL PALS İ L İ ÇOCUKLARIN ÖZ BAKIM BECER İ LER İ N ...

c.Ü.hemşirelik yüksekokulu dergisi 2007, 11 (1) 17 serebral palsİlİ Çocuklarin Öz bakim becerİlerİnİ gerÇekleŞtİrme dÜzeylerİ ve etkİleyen etmenlerİn İncelenmesİ

THE ROLE OF POLITICAL INSTITUTIONS IN TACKLING POLITICAL ...

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2002 147 THE ROLE OF POLITICAL INSTITUTIONS IN TACKLING POLITICAL FRAGMENTATION AND POLARIZATION: PRESIDENTIALISM VERSUS PARLIAMENTARISM H. Emre BAĞCE Kocaeli Üniversitesi, İİBF Abstract This paper focuses on the influences of ...