Sputtr.com | Alternative Search Engine

Cyklistov

The effects of roundabouts on accidents with bicyclists ...

Roundabouts and safety for bicyclists: empirical results and influence of different cycle facility designs The effects of roundabouts on accidents with bicyclists: influence of the design type of cycle facilities

Bezpečnosť cyklistov

Bezpečnosť cyklistov ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. O CESTNEJ PREMÁVKE PRIKAZUJE: Cyklistom: § 55: - nesmú počas jazdy viesť psa ani iné zviera - musia mať na sebe za zníženej viditeľnosti reflexné prvky - sú povinní chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou (15 ...

Klub extrémnych cyklistov KEC Pružina, Obec Pružina ...

Klub extrémnych cyklistov KEC Pružina, Obec Pružina Pružinský cyklomaratón na horských bicykloch 4. ročník Miesto : Pruţina Dátum : 11.09.2010 Disciplína: Cyklomaratón VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS Meranie časov : ALGE ...

I. Zvislé dopravné znaèky

PRÍKAZOVÉ ZNAÈKY C 1 Prikázaný smer jazdy priamo C 2 Prikázaný smer jazdy vpravo C 3 Prikázaný smer jazdy v¾avo C 4a Prikázaný smer jazdy vpravo a v¾avo C 4b Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo C 4c Prikázaný smer jazdy priamo a v¾avo C 7 Kruhový objazd C 8 Cestièka pre cyklistov C 10 Cestièka pre ...

Cyklistická doprava

A budem musieť pred každým priechodom pre cyklistov zosadať z bicykla. A prečo? Lebo je to taká slovenská novinka dávať pred každý priechod pre cyklistov značku „zosadni z bicykla" Pôjdem radšej po ceste, tam sa ide lepšie.

TRASY PRE NEMOTOROVÚ DOPRAVU, ŠPORT A TURIZMUS

Kapacita na spoločných cyklistických komunikáciách pre chodcov za hodinu pri optickom oddelení pásu pre cyklistov od pásu pre chodcov sa uvažuje takto: 0 až 30 cyklistov + 600 chodcov; 30 až 150 cyklistov + 300 chodcov; 150 až 300 cyklistov + 60 chodov.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti iakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na ...

DOPRAVNÁ VÝCHOVA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a najmä chodcov - predovšetkým školopovinných detí - potvrdzujú, e v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy, z čoho plynie pre základnú školu povinnosť skvalitniť výučbu dopravnej výchovy, aby základné návyky ...

nový cestný zákon

- povinné reflexné vesty - povinné reflexné oblečenie - aj pre cyklistov a chodcov za zlej viditeľnosti a mimo obce - povinné prilby pre cyklistov Zákazy - zákaz antiradarov a iných systémov detekujúcich meranie rýchlosti políciou - zákaz jazdy pre kamióny počas dopravnej špičky v piatok ...

Cyklistická doprava

Keď slovenská strana v rámci príprav na vstup do schengenského priestoru priechod modernizovala, vybudovala aj koridor pre chodcov a cyklistov.