Sputtr.com | Alternative Search Engine

Daarbij

was de beleving van de niet-medische kwaliteit in kaart te ...

Daarbij gaan patiënten uit van vuistregels: een verpleegster die de tijd neemt om mijn vragen te beantwoorden, die communiceert ook goed met de arts.

De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het ...

Milieuverklaring De directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het milieubeleid van de onderneming en het uitstippelen van de daarbij behorende beleidslijnen.

rekenen-wiskunde 10 - 14

(bijvoor-beeld: kan een leerling zelfstandig een probleem met verhoudingen oplossen en komt de leerling op het idee om daarbij een verhoudingstabel te gebruiken?)

Medas fietst voor een AMREF Flying Doctors. Helpt u ons daarbij?

Medas fietst voor een AMREF Flying Doctors. Helpt u ons daarbij?

3M Roestvrijstaalreiniger

Daarbij laat het een onzichtbare beschermlaag achter, waardoor het oppervlak minder vuil aantrekt. Ideaal dus voor in de keuken, maar bijvoorbeeld ook voor liftdeuren, bakwanden, afzuigkappen en RVS-meubilair.

De Poortwachterschijf® is daarbij een handige tool die u ...

De Poortwachterschijf® Op 29 april 2004 volgde staatssecretaris Rutte (SZW) het advies van de SER op over liberalisering van arbo-diensten. Voor werkgevers is het nu eenvoudiger geworden om zelf hun arbo- en verzuimbeleid vorm te geven.

Gymnasium

Ook ouders en verzorgers doen er goed aan kennis te nemen van de inhoud ervan, zodat zij weten wat van de leerlingen verlangd wordt, op welke momenten toetsen en examens zullen plaatsvinden en welke regels daarbij gelden.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar2009–2010

1849 Vragenvanhetlid Bashir (SP)aande staatssecretarisvanFinanciënover onduidelijkheidrondomhetrechtop dertigjaarhypotheekrenteaftrek. (Ingezonden19januari2010)

Twee lessen rond gelijkwaardigheid van breuken

Het gaat daarbij om het vergelijken van breuken in eenvoudige contexten waarbij het beredeneren vanuit een of meer vergelijkingsstrategieën (voor de leerlingen) mogelijk is.

U kunt het kookboek De Kleine Vegetariër bestellen door Ä ...

Vermeldt daarbij uw naam en adresgegevens. U kunt daarbij ook aangeven of u een gesigneerde versie wilt. U krijgt dan binnen enkele werkdagen het boek thuisgestuurd. • * *** ***** *****'***** (***** • ***** ***** **** ****&** ...