Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dagligdag

KOMPLICERENDE MANIFESTATIONER AF AVANCERET PROSTATACANCER

Behandlingen af smerter herfra er essentiel for at tillade en så normal dagligdag og god almen tilstand som muligt (3). Behandlingsmodaliteterne er beskrevet her, men flere af disse anvendes også på anden indikation end ved knoglemetastaser.

- en strategisk kommunikationsplan for Mårslet skoles nye ...

de at integrere disse læringsstile i deres dagligdag, såvel på klasseundervisningen som til møder i de forskellige lærerteams 15. Lærerne på Mårslet Skole og forældre, der allerede har børn på skolen er efterhånden sat

Master of Public Health

Andre almindelige vandladningsproblemer er hyppige vandladninger, det kan være vandladning hver time både dag og nat. Dette medfører store gener i mændenes dagligdag, idet det sociale liv er koncentreret om hvor der er et toilet i nærheden, ligesom det hos mange ødelægger nattesøvnen.

STRESS I ET ANERKENDENDE PERSPEKTIV

Efter at have præsenteret AI i sin mest rendyrkede form, hvor næsten alt synes muligt, vil det følgende mere være rettet mod AI som metode og procesintervention i form af et HR værktøj, der kan anvendes af organisationer i deres dagligdag.

From attitude to commonplace

2 Det er igen det med det officielle eller det dagligdag[s]. Fordi jeg mener at jeg skal ikke prøve at holde et rent sprog, jeg skal prøve at hyle som de ulve jeg er blandt, så derfor mener jeg [ikke] at vi skal have et meget rent sprog […].

Kandidatafhandling Anne Walsøe Historien om den prostituerede

Vi ser eksempelvis hvordan diverse teater- og danseopsætninger 4 har prostitution som tema, høringer og debatprogrammer 5 om prostitution er efterhånden blevet dagligdag, mens kendisser 'tager stilling' 6 og holder fundraising-fester 1 Illustreret Videnskab, Er prostitution verdens ældste erhverv?, IV nr ...

Læringspotentialer i social software

Med social software møder man de studerende på en platform, som allerede er integreret i de unges dagligdag, og der åbnes mulighed for at tilvejebringe nye former for læring og større mulighed for refleksive processer.

"Perspektiver i spil"

Min største eufori har været at kunne få lov til at deltage i en særlig afsat 'setting', at jeg, så at sige, har kunnet trække mig ud af den meget aktive og til tider forvirrende dagligdag på arbejdspladsen, bare for at tænke, reflektere eller, om man vil, filoso-fere over praksis og teori.

Værdiansættelse af Carlsberg A/S

Befolkningen er ved at vænne sig til denne dagligdag med deprimerende nyheder om forholdende i erhvervslivet. Kort fortalt startede al denne uro på boligmarkedet i USA hvor der blev etableret lån til mindre kreditværdige låntagere, de såkaldte subprime-boliglån.

Intelligensens natur Bachelorprojekt - sommereksamen 2006

På den anden side fremkommer der hos Lars, som interviewet skrider frem, en masse andre oplevelser omkring det at være særligt intelligent; således beskriver han en oplevelse af at "ping-ponge" langt bedre med andre mensanere 5 end med folk han møder i sin dagligdag; det er som om de langt hurtigere ...