Sputtr.com | Alternative Search Engine

Decyzje

Inhibitory spillover: Increased urination urgency facilitates ...

Inhibitory spillover: Increased urination urgency facilitates impulse control in unrelated domains Mirjam A. Tuk, Debra Trampe and Luk Warlop DEPARTMENT OF MARKETING AND ORGANISATION STUDIES (MO ) Faculty of Business and Economics OR 1007

Tromboelastometria – nowa metoda wspomagająca decyzje ...

Tromboelastometria – nowa metoda wspomagająca decyzje terapeutyczne w zaburzeniach hemostazy… 85 Thromboelastometry – a new method supporting

The Kauffman Firm 2 web post

KAUFFMAN FIRM SURVEY 2: THE CAPITAL STRUCTURE DECISIONS OF NEW FIRMS 1 TABLE OF CONTENTS This paper investigates the capital structure choices that firms make in their initial year of operations, using restricted-access data from the Kauffman Firm Survey.

Feasibility Study Report and Cost Benefit Analysis (to Major ...

Analiza techniczna i technologiczna oraz gøówne decyzje dotycz * ce projektu Informacje na temat wyników studiów technicznych, lokalizacyjnych oraz innych analiz badaj *cych aspekty techniczne le**cych u podstaw wyboru konkretnych wariantów ...

HOME ADDRESS: OFFICE ADDRESS: EDUCATION

“Leo Hurwicz’s Legacy: The Methodology of Mechanism Design.” (in Polish), Decyzje, 13, 119-133, June 2010. “Risk and Risk Aversion when States of Nature Matter,” Economic Theory, 41, 231–246,

Roman SŁOWIŃSKI , Ph.D., Dr. Habil., Professor

... Rough Sets "" International Journal of Operational Research "" Enterprise Information Systems "" Badania Operacyjne i Decyzje "" European Journal of Industrial Engineering "" International Journal of Applied Fuzzy Sets Theory "" The Journal of Financial Decision Making "" Journal of ...

EKO-TECH DEC. TRANSPORT

Title: EKO-TECH DEC. TRANSPORT Author: EKOTECH Created Date: 3/20/2011 9:34:40 PM

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ - Nr 10 ...

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 r. Treść: Poz.: Nr 10 ZARZĄDZENIE: DECYZJE: UPOWAŻNIENIE: 132 — Nr 18/MON z dnia 9 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania szpitalom

KLONOWANIE CZ£OWIEKA W PRACACH UNII EUROPEJSKIEJ

... podstaw„ prawn„ s„ przepisy z zakresu badaæ i rozwoju technologicznego. W grŒ wchodz„ w tym zakresie zarÛwno decyzje lansuj„ce tzw. programy ramowe ...