Sputtr.com | Alternative Search Engine

Decyzji

Brussels, 15.12.2011 C(2011)9252 […] - COMMISSION ...

EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, 15.12.2011 C(2011)9252 […] COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 15.12.2011 concerning the adoption of a financing decision for 2012 in the framework of Council

UNITED NATIONS

GE.09-60503 UNITED NATIONS Distr. GENERAL FCCC/CP/2008/7/Add.1 18 March 2009 Original: ENGLISH CONFERENCE OF THE PARTIES Report of the Conference of the Parties on its fourteenth session, held in Poznan from 1 to 12 December 2008 Addendum Part Two: Action taken by the Conference of the Parties ...

UNITED NATIONS

GE.06-60929 UNITED NATIONS Distr. GENERAL FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2 30 March 2006 Original: ENGLISH CONFERENCE OF THE PARTIES SERVING AS THE MEETING OF THE PARTIES TO THE KYOTO PROTOCOL Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its ...

DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

EN EN EUROPEAN COMMISSION Brussels, COM(2010) 471 final 2010/0252 (COD) Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the first radio spectrum policy programme {SEC(2010) 1034} {SEC(2010) 1035}

COMMISSION

COMMISSION COMMISSION DECISION of 30September 2005 amending Decision 2005/240/EC authorising methods for grading pig carcases in Poland (notified under document number C(2005) 3646) (Only the Polish text is authentic) (2005/683/EC) THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Having regard to the ...

DECISION No 1720/2006/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF ...

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Articles 149(4) and 150(4) thereof,

OCHRONA åRODOWISKA I ZASOB"W NATURALNYCH

Mieczys≥aw Borysiewicz, Wanda Kacprzyk KOMPUTEROWE NARZ DZIA WSPOMAGANIA ZARZ•DZANIEM ZAGROØENIAMI OD CHEMIKALI"W UWOLNIONYCH DO åRODOWISKA COMPUTER SYSTEMS SUPPORTING MANAGEMENT OF HAZARDS FROM CHEMICAL RELEASES TO THE ENVIRONMENT S≥owa kluczowe: WD-chem, systemy informatyczne, wspomaganie decyzji ...

APPRAISAL REPORT

Targowa 74, na etapie poprzedzaja^cym uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedmiotowego przedsie.wzie.cia. Niniejszy raport ο oddzialywaniu na srodowisko obejmuje swoim zakresem odcinek znajdujqcy sie. w wojewodztwie lubelskim od km 111.700 do granicy panstwa z ...

St. Pancras Church

To oznacza że: wyłącznie od naszej dobrowolnej decyzji zależy wielkość ofiary składanej na tacę, parafialny budżet zależy wyłącznie od naszej ofiarności, od naszej ofiarności zależy, w jakim stanie jesteśmy utrzymać parafialne budynki, od naszej ofiarności zależy, jakimi dysponujemy ...