Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deelwoorde

before final exams! Afrikaans Eerste Addisionele Taal ...

ASSESSERINGSRIGLYNE AFDELING A: LEES EN KYK Geen penalisering vir spel- en taalfoute nie. Geen penalisering waar antwoorde nie in volsinne geskryf is nie.

HERZLIA MIDDLE SCHOOL

(Leer getikte lys) o Deelwoorde Leer aantekeninge en bestudeer oefeninge. o Lydende vorm - die onderwerp ( subject) en voorwerp ( object) ruil om. Voorbeeld: Piet skop die bal. Teenwoordige tyd - word deur .....

Topics Chapters in “Just Mathematics”

Deelwoorde: Skryf die korrekte / regte vorm van die woord tussen hakies.  Afkortings. Leer getikte lys. Idiome. Leer getikte lys.  Voorgeskrewe:

northern academy final socpe grade 11

... Vaste uitdrukkings Verlede tyd Toekomende tyd Afkortings Verkleining Meervoude Geslag Name van persone Versameling Sinonieme Antonieme Intensiewe Byvoeglike naamwoorde Trappe van vergelyking Voorsetsels Lydend en Bedrywend Direkte en Indirekte rede Infinitief Voornaamwoorde Getalle Telwoorde Deelwoorde [NORTHERN ACADEMY] ...

GRADE 12

Deelwoorde Soorte sinne Samestellings Voegwoorde DATE : 23 JUNE DURATION : 1,5

DVD

Dit is waarom ons deelwoorde (in die volgende gedeelte) moet vorm. (Suid-Afrika) jeug 'n (katterig) opmerking 'n (leeg) beker/gevoel 'n (ongeslyp) diamant 'n (dood) dier (biologies) Ma 'n (vroeg) skof 'n (denkbeeldig) huis 'n (gebreklik) arm (moeg) mense Die vorm van nuwe woorde deur woorde te verander in deelwoorde, bv.

Grade 12 Trail Exam Scope

VRAESTEL 1: Begripstoetsing en Taalleer 1.1 Opsomming: Maak seker van die vereistes van die opsomming. 1.2 Taalleer: 1.2.1 STOMPI en woordorde 1.2.2 Verlede en toekomende tyd 1.2.3 Ontkenning 1.2.4 Voegwoorde 1.2.5 Deelwoorde 1.2.6 Voornaamwoorde 1.2.7 Betreklike voornaamwoorde 1.2.8 Bywoorde 1 ...

BEPAAL DIE PAS VAN HERSTEL

AFRIKAANS GRAAD 11 • sinonieme, antonieme en een woord vir 'n omskrywing • gebruik selfstandige, koppel- en hulpwerkwoorde • voltooide en onvoltooide deelwoorde • tyd (teenwoordig, verlede en toekomend) en infinitief • lidwoorde en aanwysende woorde, voorsetsels (in vaste en vrye verbindings), telwoorde ...

Inleiding

Geslag Meervoud Verkleining • Vincent van Gogh • Formele brief Ontkennende vorm • Ballade van die Grysland • Verslag Homonieme Antonieme • Gesprek met 'n oogarts • Huldeblyk Deelwoorde Lidwoorde • Vroegherfs • E-pos Selfstandige naamwoorde • Behoefte aan ongunstige ….

Afrikaans Huistaal

Viva Afrikaans p.67,68 en 69 Leer volgende behandelde gedigte: Een sprong vir … p.20 Ek het vir my 'n komper bestel p.22 Florauna p.70 Heimat-vers vir my lovely p.72 Visuele teks: Viva Afrikaans - Klankleer p.86 -89; Woordsoorte p.236 - 240; Deelwoorde p. 243 - 245; Sinsleer p. 246 -248 Direkte en ...