Sputtr.com | Alternative Search Engine

Definicija

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE

Da li postoji neka univezalna definicija kojom se mogu jednom rečju opisati svi matematički pojmovi,formule koje se koriste u matematici. Evo kako se definicija matematike menjala iz epohe u epohu.

SISTEM UPRAVLJANJA I PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

Vrlo često se kao definicija udesa koristi definicija koja se odnosi na "glavni udes" ( major accident ): emisija velikih razmera, požar ili eksplozija, koji su rezultat nekontrolisanog razoja događaja u nekom sistemu, a koji za posledicu ima ozbiljnu opasnost za ljudsko zdravlje i/ili okolinu, ...

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Iako se definicije procesne orijentacije razlikuju, najprihvatljivija definicija je ona: organizacija koja, u cijelom svom djelovanju, naglašava proces kao suprotnost hijerarhijama sa posebnim naglaskom na outpute i zadovoljstvo potrošača (51) .

Novi gradski grbovi New Civic Arms - Makedonski GODINA 3 ...

Ona {to ova definicija propu{ta da go spomene a e od kru­ cijalno zna~ewe e deka grbot se­ koga{ e “likovno izrazen”na {tit so kogo e neraskinlivo povrzan.

PRINCIPI NA UPOTREBA NA ANTIBIOTICI VO INTENZIVNO LEKU V AWE

Institut za mikrobiologija, Skopje Institut za mikrobiologija, Skopje Definicija za dobra praktika vo upotreba na Definicija za dobra praktika vo upotreba na antimikrobni sredstva antimikrobni sredstva "The Microbial Threat" "The Microbial Threat" = = Kopenhagen, 9.98.

MARKETING INFORMACIONI SISTEMI MARKETING INFORMATION SYSTEMS

DEFINICIJA - MARKETINŠKI INFORMACIONI SISTEMI (MKIS) MkIS je raĉunarski sistem koji je dizajniran da pruţi organizovani protok informacija, da omogući i podrţi marketinške aktivnosti neke organizacije.

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE MEDICINE Predmet: ANATOMIJA ...

Appendix vermiformis (definicija, polo aj, odnos prema peritoneumu, morfologija i građa) 28. Glomerulus renis 29. Uterus (definicija, morfologija) 30.

Definicija marketing funkcije

Milenko Gudić CEEMAN Programs and Activities • Educating Educators -IMTA, CME, IMTA Modules • CEEMAN Annual Conferences and ExEdevents • CEEMAN Deans and Directors Meetings and MBS • CEEMAN ExEdevents • Developing operational excellence • Accreditation -CEEMAN IQA • CEEMAN ...

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

U daljnjem razvoju tih sustava te i se unifikaciji i standardizaciji strukture i vrste metapodataka s obzirom na tretiranu skupinu materijala ili skupinu svojstava, i to na sljedećim razinama: - definicija pojmova u vezi svojstava i karakteristika materijala i multijezični rječnici, oznake svojstava ...

Metaboli * ki sindrom u dijabeti * ara tipa 2

Za i protiv svake od njih postoje objektivni argumenti, pa se pokušava utvrditi koja najvjernije predo*ava sr*anono ilni rizik. 1,18 Definicija SZO-a je manje osjetljiva, pa otkriva razmjerno manje ugro enih osoba, ali izlo enih ve*em individualnom kardio-vaskulnom riziku. 23 Ve*ina MS ispitanika u ...