Sputtr.com | Alternative Search Engine

Definirana

Intelligent Machine Vision System for Automated Quality ...

Kvaliteta keramičkih pločica definirana je dimenzijama i površinskim značajkama. Predstavljeni sustav strojnog vida analizira geometrijske i površinske značajke te odlučuje o kvaliteti keramičkih pločica na temelju navedenih značajki uporabom klasifikatora s neuronskom mrežom.

Marija Uremoviš 1 , Zoran Lukoviš 1 , Dubravko Škorput 1 ...

Sezona pripusta definirana je kao interakcija mjesec/godina s ukupno 192 nivoa. U analiziranom razdoblju vidljiv je trend rasta veliţine legla, osobito od 2000. godine nadalje.

ECDL-TESTIRANJE STUDENATA U FUNKCIJI INFORMATIČKOG ...

... 497.5 ECDL-TESTIRANJE STUDENATA U FUNKCIJI INFORMATIČKOG OBRAZOVANJA NA TEHNIČKOM FAKULTETU U RIJECI ECDL TESTING OF STUDENTS FOR THE PURPOSE OF INFORMATICS EDUCATION AT THE FACULTY OF ENGINEERING IN RIJEKA Antun SOK Sa etak : U radu je objašnjena evolucija pojma informatičke pismenosti i definirana ...

Menad ment poslovnih procesa i znanja u hrvatskim poduzećima

Obilje ja programskih alata definirana su u prethodnom poglavlju, uz konstataciju da ne postoji jedinstvena sistematizacija obilje ja, a njihova va nost varira, u ovisnosti o ciljevima projekta. 6.1.

D:\Izolatori\katalog merni tran

Srednonaponskite strujni transformatori se koristat za izolirawe na mernite aparati od visok napon i za transformirawe na merenata struja na vrednost prilagodena na mernite aparati, so definirana to~nost.

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Za razdoblje od 2005. do 2015. godine definirana je dinamika ostvarivanja mjera koja je prikazana u tablici 5.2-1. Tablica 5.2-1: Dinamika ostvarivanja mjera (prema podacima iz Strategije gospodarenja otpada) Udio (%/god) Mjera 2005. 2010. 2015.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

S obzirom da se intravenskom primjenom u organizam unosi definirana količina eljeza potrebno je znati koliko eljeza organizmu nedostaje. Od lijekova koji se najčešće koriste u ovu svrhu je eljezo(III)-sorbitol glukonska kiselina trgovačkog naziva Ferrlecit..

PROIZVODNJA TEKSTILA I ODJEĆE

U Stra­ tegiji razvoja definirana je: MISIJA n Hrvatska industrija tekstila i odjeće ustraje na stal­ nom tehnološkom napretku, specijalizirana je i tržišno konkurentna u proizvodnji proizvoda s višim udjelima dodane vrijednosti. n reduction in basic production n present problems in end product ...

of the cutting tool - ovačević Vpliv stopnje obrabe na ...

med procesom struženja, je bila definirana korelacija med stopnjo obrabe orodja s spremembo oblike in tipom segmentacije odrezka, kot tudi frekvenčne karakteristike vibracij.

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

Ejekciona frakcija lijevog ventrikula definirana je kao odnos udarnog i end-dijastolnog volumena lijevog ventrikula izražen u procentima. Globalna kontraktilnost lijevog ventrikula ilustrira se veličinom ejekcione frakcije (EF); ocjenjuje je se normalnom (EF=55% i više), graničnom funkcijom (EF 50-54% ...