Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dejansko

FRACTAL ANALySIS OF THE DISTRIBUTION OF CAVE LENGTHS IN SLOVENIA

Odstopanja od idealne premice nastanejo zaradi podcenjenega števila jam, saj je krajši jam več, kot ji je dejansko zabeleženi . Analiza tektonskega in idrogeološkega okolja kaže, da so najvišje vrednosti fraktalne dimenzije značilne za kamnine s kraško-razpoklinsko in razpoklinsko ...

SERŠ Maribor

Da bi to raziskovalno nalogo lahko izpeljali do konca, smo potrebovali kratice, ki so dejansko e zamenjale cele besede ali besedne zveze in se mladim ljudem zdijo e povsem vsakdanje.

ECOLOGICAL LANDSCAPE UNITS OFTHEDOBREPOLJE-STRUGE KARST

Med 648teoreti~no mo`nimi kombinacijami kategorij naravnih prvin je bilo dejansko ugotovljenih devet-najst. Na temelju kriterijev tipi~nosti in pomembnosti smo nato izlo~ili {est naravnih enot, vkaterih se pojavljajo zvidika kamnin, reliefa, prsti in rastja istovrstne ali sorodne razmere.

Prispevek k poznavanju flore okolice Ormoža \(vzhodna ...

Podroben pregled je pokazal, da so poleg specifične obarvanosti tudi njuni cerki in epiprokt edinstveno oblikovani in dejansko brez primerjave v širšem okviru sorodnih rodov (Sliki 2, 3).

K. STRANSKY et al.: THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC STIRRING ON ...

Livni stroj je bil uporabljen za preizkus dveh indukcijskih me{al (enega dejansko v kokili in drugega pod njo) za dolo~itev vplivaEMSnatvorbostrukturenelegiranegajekla.Kotdeltehpreizkusovsobilidolo~enideligrediculitibrezuporabeme{al,,

Middle and Late Holocene hunter-gatherers in East Central ...

Vendar moramo jasno vedeti, da se dejansko ukvarjamo le z zgodovino arheolo‚kih artefak-tov, ki jih obravnavamo kot tipi›ne atribute lovcev in nabiralcev.

LAND USE CLASSIFICATION BASED ON THE INTENSITY VALUE OF THE ...

Ker sam 3D lidarski oblak točk ne vsebuje informacij o tem, na katerih objektih točke dejansko ležijo, so meritve intenzitete pomemben podatek za identifikacijo objektov in pojavov v prostoru.

TWO ARTICLES ON BIOMASS CHP/DHC IN SLOVENIA May 2004 ...

Dašnica, nominalno 2,2 MWt, dejansko pa 0,9 MWt, če upoštevamo obstoječi faktor istočasnosti obremenitve sistema daljinskega ogrevanja, vpliva na povečanje porabe toplote na 18 MWht (v povprečju za 24%).

Temperaturni regulatorji / Temperature controllers

Temperaturni regulator za eno kontrolno cono tip PULZONsmart dva 4-vrsti*na zaslona z nastavitveno in dejansko temperaturo Autotuning - samodejno uga*aevanje Soft-start - funkcija mehkega zagona Temperaturna in procentualna regulacija Enostavno ravnanje 5 pinski konektor Opcija preklop med temp.

How has immigration into the United States influenced the ...

Rezultati so pokazali, da se je v zadnjih letih dejansko spremenilo mnogo stvari v svetu popularne kulture ZDA, med drugim filmska industrija, glasba in literatura.