Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dejavnost

KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V ...

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo visokoöolskega strokovnega ötudija Smer : Organizacija in management kadrovskih in izobraûevalnih procesov KADROVSKA DEJAVNOST, RAZVOJ KADROV IN KARIERNI RAZVOJ V KOMPAS MTS-U Mentor: red. prof. dr. Joûe Florjan*i* Kandidat ...

KATALOG DIAGNOSTIČNIH PREISKAV

Microsoft Word - KATALOG DIAGNOSTIČNIH PREISKAV. KATALOG DIAGNOSTIČNIH PREISKAV Zap. št. Preiskava Metoda Vzorec Trajanje Št. točk 1 Celotni IgE FEIA serum 1 dan 12,94 2 Specifični IgE FEIA serum 1 dan 12,94 3 Specifični IgG FEIA serum 1 dan 12,94 4 Komplement C3c precipitacija v gelu ...

IGRA VLOG KOT OTROKOVA POUSTVARJALNA DEJAVNOST BRALNEGA ODZIVA

Vida MedvedUdovi~ UDK 028.5:028.02 Koper IGRA VLOG KOT OTROKOVA POUSTVARJALNA DEJAVNOST BRALNEGA ODZIVA Prispevekosvetljujeteoreti~naizhodi{~aigre, kisopodlagazarazumevanjeotrokoveigrevlog.

Oseba in dobro

Oseba in dobro/Person and Good 1 Kazalo/Contents: Program/Program..... 4 Uvodnik/Introduction..... 6 Oseba in dobro ...

METODOLOŠKA POJASNILA METHODOLOGICAL EXPLANATIONS

Statistični letopis Republike Slovenije 2010 Rudarstvo in predelovalna dejavnost Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 2010 Mining and manufacturing 321 18 18.

GUIDELINES TO CONTROL THE SPREAD OF MRSA

Guidelines-to-prevent-the-spread-of-MRSA.doc 26/05/2008 Page 1 of 18 University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik Slovenia GUIDELINES TO CONTROL THE SPREAD OF MRSA A. INTRODUCTION Staphylococcus aureus is one of the ...

Postgraduate European Radiopharmacy Course Address: Faculty ...

Monday, September 15 Monday, September 15. 1 Slovensko zdru enje za nuklearno medicino Postgraduate European Radiopharmacy Course Address: Faculty of Pharmacy, AŠKERČEVA 7, 1000 Ljubljana Modul 1: PHARMACY PROGRAMME Ljubljana, September 5 - 16, 2011 Monday, September 5 th, 2011 Lecture room ...

INDEKSI CEN STORITEV PRI PROIZVAJALCIH, SLOVENIJA, 2009 ...

Cene storitev so se v enem letu najizraziteje dvignile v naslednjih dejavnostih: pomorski promet (za 7,2 %), varovanje in poizvedovalne dejavnosti (za 4,4 %) ter druga poštna in kurirska dejavnost (za 2,4 %).

VSEBINA: 2 Gospodarska konkurenŁnost in razvojno inovacijska ...

1 Informator ZSIS, februar 2005 letnik 7, ıt. 17, februar 2005 Spoıtovani! VSEBINA: 2 Gospodarska konkurenŁnost in razvojno inovacijska dejavnost

Pravilnik o merilih za dolo čitev obratovalnega č asa ...

Pravilnik o merilih za dolo čitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) – neuradno pre čiš čeno besedilo