Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deklaraten

Udhezim Administrativ No.2000/3 Mbi zbatimin e Rregullores ...

Tatimi i paguar Kutia 2.15: Plotesoni tatimin e paragjykuar qe po paguani me kete deklarate Pjesa e trete Lereni pjesen e trete bosh per t'u plotesuar nga BPK Kujdes! æ Dorezoni deklaraten ne nje nga filialet e BPK ne Prishtine, Mitrovice, Gjilan, Prizren, Peje, Ferizaj, Gjakove dhe cdo zyre tjeter te ...

faqosja

,2/;!3a2,-9-,8-9- 212,!324,84b/; 3-9- 224> !4c-,8-,!.2/; 234 !42432 -24,!.1,244->!""!4-,8-/; !/d8!;- 8/8/5: 2,84b/;3-">154-"8;!43-34429-/;1- -;!/224 441-8;512c=,. 3=- -,-,8- -24 2:=!"!4,814/.!

Shteti i së drejtës - vlera më e lartë e demokracisë

Deklaratën e Përgjithshme të OKB-së me Rezolutën e saj 217 /III/ të datës l0 dhjeto, l948 . 4. Nga "Padrejtësitë çnjerëzore dhe të Drejtat e Njeriut, Prof.Upendra BAXI.

Gmail - Fw: SPECIAL ISSUE {CHILD LABOUR INT DAY} E ...

Ne emer te shoqerise civile, Altin Hazizaj, Drejtor i CRCA lexoi perpara te pranishmeve Deklaraten Per Shtyp "Ndal Punes dhe Shfrytezimit te Femijeve ne Shqiperi.

10. Shuma bruto të fituara nga lotari apo lojëra të tjera ...

UDHËZUES PËR MËNYRËN E PLOTËSIMIT TË DEKLARATËS INDIVIDUALE VJETORE TË TË ARDHURAVE . 1. Numri serial përdoret nga drejtoria rajonale tatimore (organi tatimor) dhe shërben për

MIQTË E KOSOVËS

Shtetet e Bashkuara "janë të përkushtuara për të ardhmen e juaj dhe ne jemi të nderuar të jemi miqtë e juaj dhe partnerë", thuhet në deklaratën e zonjës Klinton."Ju po e vijëzoni të ar-dhmen e re për vendin tuaj dhe për rajonin", tha Hillari Klinton dhe shtoi se përvjetori është "rast i ...

Tabelat për Deklaratën e Tatimit në Ardhurat e Korporatave

Tabelat për Deklaratën e Tatimit në Ardhurat e Korporatave RREGULLIMET NË TË ARDHURAT Tabela A - Të Ardhurat me Burim te Huaj (në euro) Shuma totale Totali i përfshirë në D Rregullimi 1 2 3 Të ardhurat neto nga Njësitë e Përhershme jashtë Kosovës kutia (1) Të ardhurat nga kamata ...

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS

Universiteti i Prishtinës ka adoptuar Deklaratën e Bolonjës si dhe disa fakultete veçmë kanë implementuar Systemin Evropian për Transferin e Krediteve (SETK/ECTS).

Pasi e ka përgatitur deklaratën, deklaruesi/perfaqesuesi ...

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E FINANCAVE Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Departamenti Teknik Drejtoria e Procedurave, Kontrollit të Pagesave dhe Borxhit Pasi e ka përgatitur deklaratën, deklaruesi/perfaqesuesi mundet që ta depozitojë atë në server, ta regjistrojë në server ...

BËRJA E NJË DEKLARATE NGA VIKTIMA - Qeveria Skoceze

Ju mund ta përdorni informacionin në këtë fletëpalosje që t‟ju ndihmojë të vendosni nëse doni ose jo të bëni deklaratën e viktimës.