Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deklet

»Skupaj stopimo na sončno stran življenja«

V petih letih je Materinski dom zapustilo 64 mater in 66 otrok, le v 6. primerih so urejali rejništvo, v 3. primerih pa posvojitev; - pomoč odvisnikom: odkup hiše na Litijski c. v Ljubljani za pripravljalni center, konec decembra v pripravah 13 fantov in deklet, 24 jih je bilo vključenih v Skupnost ...

Odkrijte svet z DVDji revije GEO www.geo.si 10 filmov samo 14 ...

naval mladih žensk in deklet. Zato je prav, da se je odločil in da ima sedaj mir. Jaz mislim, da je bil to tak naval, da revež ni več zdržal.

TEŽAVE DIJAKOV PRI UČENJU V POKLICNEM IN STROKOVNEM ...

V obdobju 1984-1997 se je več deklet (72% delež vseh vpisanih v program) kot fantov (28%) vpisalo na dveletne srednje šole, na triletne srednje šole pa se je vpisalo manj deklet (36%) kot fantov (64%), pri štiriletnih šolah pa je bilo povsod vpisanih več deklet kot fantov.

ZDRAVA OTROŠKA PREHRANA ... obkateriotrocitudiuzivajo.

Med mladostniki in mladostnicami je 17,1 % fantov in 15,4 % deklet prekomerno prehranjenih ter 6,2 % fantov in 3,8 % deklet debelih. Hkrati s prekomernim u`ivanjem mesne, mle~ne ter ocvrte hrane lahko pride do prevelikega vnosa ma{~ob, holesterola in purinov, nasprotno pa je vnos sestavljenih, kompleksnih ...

O telesni samopodobi mladih

273 Metka Kuhar: O telesni samopodobi mladih Tabela 4: Odstotki fantov in deklet, ki se strinjajo s tem,da na njihove občutke, misli in ideale v zvezi z lastnim telesom vplivajo različni dejavniki ( % odgovorov "pomembno" in "zelo pomembno vpliva").

hujšajte z L&Z

V Brezi so nad njihovimi rezultati in odzivom zadovoljni in samozavest deklet je iz dneva v dan večja. Še naprej držimo pesti zanje! Center Linea Snella na Ptuju obiskuje Vesna Potočnik, ki ji do zaključka programa manjka še 5 terapij.

Operni glasovi v popularni glasbi

34 3.4.7 Imaš občutek, da operne pevce ali pevke bolj posluša starejša ali mlajša generacija? 73% 22% 5% mlajša starejša ne vem Graf 15: Kdo po občutku fantov več posluša operne pevke ali pevce 31% 5% 64% Graf 16: Kdo po občutku deklet več posluša operne pevke ali pevce Po pričakovanju večina ...

KAN NDIDAT TKE ZA

Med prvimi je spoznala potrebo po dru enju, izobra evanju, ne le kmečkih ampak vseh ensk. Bila je članica UO. Predlagatelj: Društvo ena in deklet občine Hajdina

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE Poklicna in strokovna šola

58 H 6: Polovica deklet uporablja kot zaščito kontracepcijske tablete. Hipotezo ovr emo, saj je teh deklet le 30 %. Večina deklet se jih zaščiti pred ne eleno nosečnostjo tako, da fant uporabi kondom.

Potovanje v spomin na mojo nono Stazico

Med potniki odrneva veselo razpoloZenje, saj gr€mo tja dol s prav posebnim narnenom- Pot nas bo vodila po sledeh slovenskih deklet in Zen4 ki so nekod odhajale v Egipl kot varuike, sobarice in dojilje.