Sputtr.com | Alternative Search Engine

Deprem

Uydu Görüntülerinden Deprem Sonrasõ Hasar Tespiti

Uydu Görüntülerinden Deprem Sonrasõ Hasar Tespiti Põnar Santemiz 1 Ne*e Alyüz 2 Fatih Alagöz 3 Bilgisayar Mühendisli*i Bölümü, Bo*aziçi Üniversitesi, *stanbul e-posta: pinar.santemiz@boun.edu.tr 2 e-posta: nese.alyuz@boun. edu.tr 3 e-posta: alagoz@boun.edu. tr Özetçe After the ...

TURKISH NATIONAL UNION of GEODESY an d GEOPHYSICS - ADHERING ...

Ġstanbul Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi‟nin Kalibrasyonu ve Ġstasyon Yerlerinin Depreme karĢı Yerel Tepkilerinin Belirlenmesi. 2005 – 2007 DPT

Department of Earthquake Engineering

Bogazici University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute Department of Earthquake Engineering The November 09, 2011 Edremit-Van, Turkey Earthquake (ML=5.6) This page covers the most recent information about the November 09, 2011,Van, Turkey earthquake.

M=5.6 VAN EARTHQUAKE ON 09/11/2011

preliminary analysis of data from the aftershock deployment in van and ercİŞ , turkey

ISOSEISMAL MAP, HUMAN CASUALTY and BUILDING DAMAGE STATISTICS ...

Özmen, B., 2000, Isoseismal Map, Human Casualty and Building Damage Statistics of The Izmit Earthquake of August 17, 1999, Third Japan-turkey Workshop on Earthquake Engineering, February 21-25, 2000,

Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım ...

IMaT ekn ikD e rg i, 20084423-4444, Ya zı 29 2 Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvmeSpektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesive Ölçeklenmesi YasinM.

ELECTROSTATIC IMAGING FOR DETECTION OF POSSIBLE EARTHQUAKE ...

1 First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (a joint event of the 13 th ECEE & 30 th General Assembly of the ESC) Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006 Paper Number: 1623 ELECTROSTATIC IMAGING FOR DETECTION OF POSSIBLE EARTHQUAKE PRECURSORY STRUCTURAL CHANGES Berk ...

for the CITY of ANKARA

Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H., 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, T.C. Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 89 s.

POST-EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT USING SATELLITE IMAGERY

POST-EARTHQUAKE DAMAGE ASSESSMENT USING SATELLITE IMAGERY Pınar Santemiz, Nes¸eAly¨ uz, Fatih Alag¨ oz Bo˘ gazic¸iUniversity Department of Computer Engineering 34342 Bebek, ˙ Istanbul, TURKEY f pinar.santemiz, nese.alyuz, alagoz g @boun.edu.tr ABSTRACT After the Turkey-Marmara earthquake ...

TÜRKİYE VE CİVARINDAKİ FARKLI KAYNAK BÖLGELER İÇİN ...

87 tÜrkİye ve cİvarindakİ farkli kaynak bÖlgeler İÇİn deprem hazard parametrelerİnİn bÖlgesel deĞİŞİmlerİ regional variations of earthquake hazard parameters for different source regions in turkey and vicinity serkan Öztürk 1, yusuf bayrak 1, hakan Çınar 1, george ch. koravos ...