Sputtr.com | Alternative Search Engine

Destinacione

10. TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA

Gjatë vitit 2011 kanë operuar 14 kompani ajrore në rreth 35 destinacione të ndryshme. Rezultatet e trafikut për 2011 në Tirana International Airport (TIA) arrijnë ...

L'Albanie européenne de Valery Larbaud - faqe 4

ofron zgjedhje për më shumë se 500 destinacione. “EasyJet është aviokompania lider në Evropë me çmimet më të lira. Për momentin ka një flotë prej 182 ...

TU - TEHNIČKI USLOVI

pakete podataka na osnovu destinacione IP adrese, i dalje, u odnosu na to, koristi dodatni propusni opseg za “Lokal” ili opseg za Internet.

Trashegimia Kulturore dhe Historike si faktor i zhvillimit te ...

edhe që duhet dhënë maksimumin që kjo ofertë e rajoneve gjeografike të Kosovës si “Destinacione turistike” të gjejnë vendin e duhur në :

2. Circuito ecoturístico y arqueológico latinoamericano de…

En l primer año de ejecución (2002), nos fueron entregados por al OEA con destinacióne específica, recursos para efectuar estudios de Diagnóstico de Impacto ...

Strategjia dhe Plani i Veprimit për Zhvillimin e

mundohen të gjejnë një eksperiencë unike që karakterizohet nga destinacione me cilësi të lart të vendeve të kulturës dhe të natyrës, të prezantuara në një ...

REPUBLIKA E S HQIPËRI SË -AUTORI T ETI I KONKURRENCË S ...

ajror, me një numër prej 513 avionësh në 208 destinacione në më shumë se 85 vende dhe me një numër mesatar të pasagjerëve prej 62.9

PAKETË INFORMUESE PËR MALIN E ZI

Në raste të veçanta, qeveria mund të vendosë se shtetas të huaj që kanë destinacione të caktuara, duhet të kenë vizë tranzit aeroportuale.

HAXHI, rizgjim i klasës intelektuale

botës dhe nga destinacione të shumtë, kur dihet se thirrësi prej shtëpisë së shenjtë mund t’i thër rasë vetëm kryersit e këtij postulati

ANALIZA E ECURISË SË ÇMIMEVE TE SPECIT DHE KARROTËS NË TREGJE ...

destinacione (të dhëna në grafikun I), kostot e transportit, çdoganimit dhe tarifat e importit (tarifa e importit në Kosovë është 0% kurse ne Kroaci 8% për ...