Sputtr.com | Alternative Search Engine

Detergjentet

Kimia

233 o Acidet organike dhe derivatet e tyre o Lipidet, sapunet dhe detergjentet o Karbohidratet funksionor hidroksil (alkoolet, fenolet), eterik, karbonil (aldehidet dhe ketonet), karboksil (acidet organike dhe derivatet e tyre) Të dallojnë alkoolet primare, sekondare dhe terciare Të emërtojnë alkoolet sipas ...

NJOHURI PER MJEDISIN

Lëndë inorganike të tretura Këtu bëjnë pjesë azoti, forfori dhe lëndë ushqyese të tjera që dalin nga jashtëqitjet si edhe fosfati nga detergjentet dhe zbutësit e ujit.

TEKSTI I MËSUESIT

EDUKIMI MJEDISOR NE SHKOLLEN E MESME (TEKST PER NXENESIN) TEKSTI I MËSUESIT NJOHURI PER MJEDISIN Pjesa e dytë KAPITULLI I PERDORIMI I TOKES, BIODIVERSITETI DHE KONSERVIMI Objektivat Nxënësit duhet të jenë të aftë : - Të përshkruajë disa nga lidhjet ndërmjet shkencës dhe shoqërisë.

NJERIU DHE NATYRA

- Të vlerësojë ndikimin e dëmshëm të lëndëve helmuese (acidet, mjetet për zbardhje dhe dezinfektim "varikinet", detergjentet, pesticidet), të djegshme (alkoolet, nafta, benzina, gazi pro-pan- butan) dhe pëlcitëset (fishekzjarret).

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shpallur me dekretin nr.6393, datë 4.2.2010 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bamir Topi LIGJ Nr. 10 216, datë 21.1.2010 PËR DETERGJENTET Në mbështetje të neneve 78 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: ...

Ekzema Atopike (Dermatitis)

Një numër faktorësh mund ta keqësojnë duke përfshirë: • kontaktet me substanca ngacmuese ose që thajnë lëkurën si sapuni, detergjentët dhe shamponat • moti i ftohët kur lëkura ka tendencë të thahet. • infektime sekundare të shkaktuara nga bakterjet • stresi Edhepse, shumë njerëz ...

Kimia 9

Detergjentët dhe ndotja e mjedisit. 20. Punë praktike eksperimentale: vetitë e lyrave dhe sapuneve. 21. Karbohidratet, klasifikimi. 22. Përfaqësues të karbohidrateve.

PLANI KOMBETAR PER ZBATIMIN E MSA

3.1.2.2.8 Detergjentet . 3.1.2.2.9 Plehrat kimike . 3.1.2.2.10 Produktet kozmetike . 3.1.2.2.11 Produktet veterinare dhe mjekësore

Kimia me zgjedhje 11

Përshkruan njohuri të përgjithshme mbi sapunet, detergjentët, pastat e dhëmbëve dhe produktet për kujdesin vetjak dhe atë estetik. 2. Tregon shkaqet e aromatizimit dhe përmirësimit të cilësisë së sapuneve.

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I MINISTRAVE PLANI KOMBETAR ...

3.1.2.2.8 Detergjentet 3.1.2.2.9 Pleherat kimike 3.1.2.2.10 Produktet kozmetike 3.1.2.2.11 Produktet veterinare dhe mjekesore 3.1.3 Mbrojtja e konsumatorit dhe mbikqyrja e tregut