Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diabetologije

Sladkorna bolezen in kirurški poseg pg

15.12.2010 1 Sladkorna bolezen in kirurški poseg pg Doc.dr.Vilma Urbančič, dr.med. UKC Ljubljana -KO EDBP, Diabetološki oddelek 1.12.2010 10. Podiplomski tečaj iz hospitalne diabetologije Ljubljana, 24.11. -2.12.2010 Noordzij PG et al, European Journal of Endocrinology (2007) 156 137-142

PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE PRI OTROKU IN MLADOSTNIKU Z NOVO ...

Šolo dobrega vodenja sladkorne bolezni vodi diplomirana medicinska sestra edukatorka, ki ima dodatna znanja iz diabetologije. Program traja tri ure dnevno pet do sedem dni.

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Mestni trg 2 1230 Domžale - PROGRAM ...

zdravje in od 1.7.2010 dalje povečal program v dejavnosti diabetologije (od 0,38 na 0,60 ekipe) ter program v RTG dejavnosti (od 0,17 na 0,22 ekipe),

Na podlagi 20

Specialistične storitve s področja psihiatrije, diabetologije in interne medicine, se opravljajo v Domu, v okviru normativov in sredstev, ki jih zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

KARTON NAU Č NOG RADNIKA

Magistrirala 08.6.2001.g.Doktorirala 01.9.2005.g. i imenovana za šefa Odjeljenja diabetologije 2006.g III STRU Č NA BIOGRAFIJA - ZVANJA Redni broj Godina izbora (reizbora) ZVANJE: Asistent, Viši asistent, Docent, Vanredni professor, Redovni profesor, Profesor emeritus 1. 2001.

Okvara oči pri sladkorni bolezni — diabetesu

... vamo v diabetoloških ambulantah za odrasle, pač pa jih spremljajo in zdravijo do 18. leta starosti usmerjeni specialisti, in sicer pediatri endokrino-logi — diabetologi. Z zadovoljstvom lahko povem, da je slovenska pediatrična endokrinologija prav po njihovi zaslugi na področju diabetologije v

Aktivnosti ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni 14. novembra

Predstavili smo delovanje zveze in društev v tem času, spregovorili smo o slovenskih strokovnjakih, ki so zaznamovali področje diabetologije ter predstavili delovanje diabetološke ambulante nekoč in danes.

SLAD KOR»KI

Vsako leto vam predstavimo nekaj novosti, tako bomo spre­ govorili o raziskavah na podroËju diabetologije in o preobliko­ vanju naπe πole dobrega vodenja sladkorne bolezni.

BOLJŠA DOSTOPNOST IN KAKOVOST ZDRAVSTVENIH STORITEV Srčno ...

prof. dr. Ljudevit Merčun, pionir slovenske diabetologije. Spomin na njegovo prezgodnjo smrt vsako leto počasti Društvo sladkornih bolnikov Tržič.