Sputtr.com | Alternative Search Engine

Diere

PARAVETERINÊRE BEROEPE

Vee - artsenykundige verpleging vereis 'n toegewyde en ge mo tiveer de persoon wat 'n belangstelling het om met diere en hulle eienaars te werk.

Badger Bulletin

Hiervolgens word hulle beskryf as beskermde wilde diere. Die Rooi Data-lys vir soogdiere lys hulle as kwesbaar, terwyl CITES 1 hulle lys as bedreigd. n Permit is nodig om ratels in gevangeniskap aan te hou, lewende diere te vervoer, of in of uit te voer. n Permit om n ratel te jag (of te vang) word ...

CONFIDENTIAL / VERTROULIK

confidential / vertroulik livestock improvement act, 1977 (act no. 25 of 1977) and the regulations promulgated in terms thereof veeverbeteringswet, 1977 (wet no. 25 van 1977) en die regulasies daar kragtens uitgevaardig application to import animals for certain purposes aansoek om die invoer van diere vir ...

6OL s.O s35--%2 2 6!4INCL - Bedreigde diere

WR Summer 2011 1 From the president’s pen Optimism prevails Wildlife Ranching SA PO Box 23073 381 Booysen Street Gezina 0031 Eloffsdal South Africa Pretoria

N BESKRYWEND-DIAGNOSTIESE ONDERSOEK NA DIE VOORKOMS VAN STRES ...

In Engeland en Wallis is landbouprodusente in die media beskuldig van swak landboupraktyke na die uitbraak van bek-en-klouseer, asook van swak versorging van hul diere.

"Die boer se oog bepaal sy voorspoed.

In die algemeen is aanvaar dat diere wat "pampiere" (soos algemeen uitgespreek) het, beslis meerderwaardig is bo diere daarsonder. • VISUELEBEOORDELING sover rasstandaarde op veral skoue betref, was seker STAMBOME se tydgenoot.

Stockists

... Veterinary Hospital 011 902 3506 66 Black Reef Road, Dinwiddie, Germiston Gonubie Veterinary Clinic 043 740 4004 2 Lillian Lane, Gonubie Golf View Animal Clinic 018 381 3406 No. 24 corner Proctor and Montgomery Streets, Golf View Grabouw Diere Kliniek ...

Mamma Marvellous Editor's Letter

mel@quantumpublishing.com.na 8 In die dae voor die Groot Reen het baie van die diere heeltemal anders gelyk as vandag. Hierdie is die verhaal van hoe dit gebeur het dat Ontsaglike Olifant sy lang slurp en stert geswaai hetop die Groot Grasvlaktes van Afrika.

Onthou dat ons

Nou is daar wette in Indië wat die gebruik van wilde diere om geld te verdien, verbied. Die slangbesweerders is nou in ʼn groot verknorsing, want hulle het nooit geleer om enigiets anders te doen nie.

ONA FUNCTIONAL{DIFFERENCE EQUATION OF RUNYON, MORRISON ...

The functional{diere nceequationinthe title is. S eminaireLotharingien de Combinatoire 46 (2001), Article B46a ONA FUNCTIONAL{DIFFERENCE EQUATION OF RUNYON, MORRISON, CARLITZ, ANDRIORDAN HELMUTPRODINGER Abstract.