Sputtr.com | Alternative Search Engine

Digter

Intimate ties

Al is sy "rondborstig trots daarop om Afrikaans te wees" voel sy dat dit krities is as 'n digter, vertolkingskunstenaar en sangeres om nie in 'n groef vas te val nie.

"Musiek kan my teken": klanke, voëlgeluide en musiek in die ...

Maar die digter verklaar in 'n onder-houd (Spies 2004b) dat sy drie groot passies het: letterkunde, musiek , en katte. Vir haar is musiek een van die belangrikste impulse in haar poësie.

Die Feministiese biografie toegespits op die Afrikaanse ...

University of Pretoria etd - Fourie, E (2003) University of Pretoria etd - Fourie, E (2003) Die Feministiese biografie toegespits op die Afrikaanse digter Ingrid Jonker deur Elkarien Fourie Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad MA (Afrikaans) in die Fakulteit ...

Edumedia Order form/Bestelvorm

Die vrae oor die gedigte is slegs voorbeelde met moontlike antwoorde. digter wordende - Antjie Krog; huisdig - Daniel Hugo; God is die digter - T T Cloete; reis - Vincent Oliphant; Vademekum - Elisabeth Eybers; Kontak - Thys de Jager; Ecce homo - Wilma Stockenström; Suiwer wiskunde - N P van Wyk Louw; ...

4 finale gr 8 huistaal

LESP LAN (G ED IG) A fr ikaans H u is taa l gK eo dn ig te tek sw: oG rde d v i ig r t ‘e n vwa en e ‘kn bb ee hp aa na d ld ee l d ig te r b v. ne t Johan de Lange o f ne t A dam Sm a ll o

Componentes Profesionales para Telecomunicación

P asivos Digter Frontales 5 DERIVADORES BLINDADOS 5-2500Mhz 1 salida DGC109F Deriv. 1 sal. F.I. Att 9 db paso corriente DGC115F Deriv. 1 sal. F.I. Att 15 db paso corriente DGC120F Deriv. 1 sal. F.I. Att 20 db paso corriente DERIVADORES BLINDADOS 5-2500Mhz 2 salidas DGC209F Deriv. 2 sal. F.I. Att ...

RESENSIES / REVIEWS

Daarby vra die omgaan met eietydse woordwerk 'n selfrefleksiwiteit, by digter en kritikus, en veronderstel dit 'n bereidwilligheid tot vryblywende spel.

Two new members join the Selection Team

Talita de Klerk Senior Bibliotekaris, Somerset-Wes Biblioteek Caledon Biblioteek  Die biblioteekpersoneel van Caledon het behoorlik die sokkergees onderlede en die publiek was ook welkom om die uitstallings te besoek SKRYWERS EN BOEKE BOOKS AND AUTHORS IINCWADI NABABHALI Digter oorlede Die digter Vernie ...

Conflict, representation, interpretation - truth lied Rensia ...

The poet's word-games are not senseless, according to Ballade van die digter ( Idiolek 1986:66). Though the poet's innocent trifling with words is signified as "'n roekelose ydel gesprek / met ewighede" (a daring idle communication with eternities), he "hou woorde aan die lewe / terwyl soldate in ...

Torben Keramik 1950 - 60 - 2010

november kl. 12.00 - 17.00 (udstillingen er åben torsdag til søndag indtil den 12. december og efter aftale) Torben & Helle Carpe Diem, af den romerske digter Horats, 23 f.Kr. Torben Keramik • Klostervej 45, Spejlsby, Møn • Tlf. 5581 3204 • torbenkeramik@hotmail.com The clay is my life How to ...