Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dimnih

Strojarstvo 52 (3) 369-378 (2010) D. R. SCHNEIDER et. al ...

U radu su analizirane dvije varijante sustava za čišćenje dimnih plinova. Zbog visokih zahtjeva na zaštitu okoliša, troškovi pogona i održavanja postrojenja su visoki, ...

TERMOHIDRAULIKA CEVNIH SISTEMA KOTLOVA NA BLOKOVIMA B1 I B2 ...

Kroz prvi i drugi stupanj ekonomajzera voda protiče na dole, u smeru suprotnom strujanju dimnih gasova. Na ulazu u prvi stupanj ekonomajzera, ...

aster GENERATOR DVOSTRUKE NAMJENE - SOLARNO-KONDENZACIJSKI ...

Temperatura dimnih plinova pri 80/60°C °C 70 76 Temperatura dimnih plinova pri 50/30°C °C 37 39 Dimovodni priključak mm 80 80 Zrakovodni priključak mm 125 125

Corel Ventura - ZLIT6B98

... za raz‘veplanje dimnih plinov. Za tovrstne aplikacije so pomembni parametri ne samo korozijska in erozijsko-korozijska odpornost ampak tudi visoka

Nova klasifikacija kabela prema kriteriju gorivosti

oslobo|ene topline pri gorenju, emisiju dima i dimnih plinova te analizu kapanja rastaljenih dijelova kabela (e. flaming droplets) prilikom vertikalnog {irenja vatre.

TOPLOVODNI KOTAO NABIOMASU I SUŠIONICE DRVA WARM WATER ...

ventilator dimnih plinova 8. dimnjak 9. kotlovskacrpka 10. hidrauli#kaskretnica 11. benzinskiagregat suŠionice 12. izmjenjiva#i topline 13. cirkulacijskacrpka 14.

UTICAJ PROCESA PROIZVODNJE CELULOZE I PAPIRA NA ZAGA\ENJE OKOLINE

Prora~unske koli~ine dimnih gasova kao i prora~unske koli~ine lete}e pra{ine odre|uju koncentraciju pra{ine na ulazu u elektrofilter. Koncentracija pra ...

JUNKERS kotlovinačvrsto gorivo

... -proveriti polo aj poklopca za čišćenje u donjem delu toka sagorevanja • Proveriti spoj priključka za odvod dimnih gasova na dimnjak i njegovu zaptivenost • Proveriti funkcionalnost regulatora izlazne temperature, ...

PROCESI I OPREMA U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE AT-2 i 3

•Osnovni procesi, postupci i oprema koja se koristi za prečišćavanje dimnih gasova, i u pojedinim slučajevima, za recikliranje gasova dati su u tabeli 9.1.

POPIS HRVARSKIH NORMI

HRN EN 12952-13 Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije-13. dio: Zahtjevi za sustave čišćenja dimnih plinova (EN 12952-13:2002+A1:2003) ...