Sputtr.com | Alternative Search Engine

Displazije

P - 16 kao pokazatelj cervikalne displazije

Krvavica A, Lozo P. p-16 INK4a kao pokazatelj cervikalne displazije - Med Jad 2009;39(1-2):29-33 29 P - 16 INK4a kao pokazatelj cervikalne displazije p-16 INK4a as a marker for cervical dysplasia Ana Krvavica, Petar Lozo * Sa etak U razdoblju 2002. - 2004. godine 58 bolesnika Poliklinike "Lozo ...

DOBROĆUDNE PROMENE I STANJA U DOJCI

1 dobroĆudne promene i stanja u dojci predgovor 2ydm*sulux˛qln*voxÂl*]d*]gudyvwyhqr*survyh¸lydqmh*Âhqd**eh]*re] lud*qd*jrglqh* vwdurvwl**2q*voxÂl*gd*lp*xndÂh*qd*wr**nrmh*mh*vwdqmh*x*grmndpd* qrupdoqr*]d*nrmx* vwdurvqx*juxsx*Âhqd**nrmh*vx*surphqh*sulurgqh**d*nrmh*qlvx**ndr *l**qd ...

u `ena s preinvazivnim lezijama vrata maternice Lovorka ...

su u 53 (83 %) bolesnice na|ene cervikalne displazije, a u 11 bolesnica s pozitivnim nalazom na klamidije i urea plazme, na|eni su uredni PAPAnalazi.

‰HQVNL*SROQL*RUJDQL

8]gxÂql*suhvhn*rujdqd*pdoh*nduolfh*Âhqh,****892' 'lmdjqr]d*udnd*mh*xyhn*qhr˛hnlydqd*l*pqrjh*vwydul*vh*x*9d„hp* Âlyrwx*surphqh*x*wuhqxwnx**2 yr*qryr*lvnxvwyr*vd*qhsr]qdwrp*phgl flq* vnrp*whkqrorjlmrp**ohndulpd*l*eroqlfrp*mh*]d*qdmyh¸l*eurm*omxgl *srwsxqr* qhsr]qdwr*l*x*wrp*svlkl˛nrp ...

POPIS ZNANSTVENIH I STRUČNIH RADOVA LIJEČNIKA ODJELA ZA ...

Milojković M, Makarović Z, Pajtler M, Trošić A. vrijednost kolposkopije i ciljane biopsije u obradi ena s citološkom slikom displazije. Jugoslav ginekol perinatol 1988; 5-6: 138-142.

Utjecajcentrarotacijenaoptere ćenjenakon ugradnje totalne ...

Utjecaj centra rotacije na optere ćenje nakon ugradnje totalne endoproteze kuka kod ugradnje totalne endoproteze kuka kod displazije

HOK2008 - program FINAL

rotacije endoproteze kuka ovisno o prijeoperacijski određenom stupanju displazije kuka 12:00 – 12:10 Ivan Horvatek: Klinički značaj promjene koštano mineralne gustoće oko endoproteze kuka

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 54 ...

Znanstvena komisija Međunarodne kinološke federacije (FCI) je 1978. godine prvi puta načinila shemu klasifikacije kriterija u procjeni displazije kuka u psa i svrstala ju je u pet skupina (od A do E).

Preoperativna identifikacija mesta krvarenja uzrokovanog ...

displazije tankog creva, čime se omoguċava brza, jednostav na i poštedna hirurška intervencija, odnosno smanjuje se mogućnost opsežnih resekcija i malapsorpcionog sindroma.

Razlika kliničkog i ultrazvučnog skrininga razvojnog ...

Dife-rencirana i obliku prilagođena terapija mora biti glavni cilj, budući neadekvatna terapija može dovesti do ne-kroze glave femura ili rezidualne displazije, od kojih oba poremećaja zahtijevaju dalji tretman.