Sputtr.com | Alternative Search Engine

Distribucijskih

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Provedeno je istra ivanje o stanju pogonskih katastara u pet hrvatskih distribucijskih područja (DP), vezano za uvođenje geoinformacijskog sustava, kadrove i stanje podataka u njima.

REGULACIJA NAPONA I KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE POMOĆU SVC ...

... za golemim ulaganjem u revitalizaciju postojećih sustava, odnosno izgradnju novih, znatno sna nijih prijenosnih i distribucijskih sustava.

REGULACIJA NAPONA I KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE POMO Ć U SVC ...

sustava, odnosno izgradnju novih, znatno snažnijih prijenosnih i distribucijskih sustava. Osnovni je zahtjev potrošača pouzdana, sigurna i kvalitetna opskrba električne energije, ...

2. (8.) savjetovanje Umag, 16. – 19. svibnja 2010. HRVATSKI ...

Cilj rada je upoznati stručnjake iz distribucijskih poduzeća, nositelje projekata OIEK i poslovnu zajednicu, tako i potrošače i širu javnost sa statusom Registra OIEKPP te provedenim unapređenjem

eferati / PaPerS

38 so1 - 21 sandra hutter praĆenje optereĆenja distribucijskih transforma tora load monitoring of the distribution transformers so1 - 22 mladen modrovčić, miro totgergeli, igor bujan statistika kvarova komponenti postrojenja ts x/10(20) kv izgraĐenih od 2003-2008.g. s bvk sklopnim blokovima u elektri ...

U ovome izdanju - in this issue: HRVATSKA/ CROATIA ČILE ...

Uzorke uzimamo iz distribucijskih kuća u koje imamo povjerenje vino da drže kako treba, tj. da posjeduju odgovarajuće skladište za vina i da imaju strukovno

Rank Company Country Ind. sector

... 68 71 12 24 1,822 1,882 54 Agrokor trgovina Croatia Consumer Business and Transportation 298 441 n/a n/a n/a n/a n/a 164 55 HEP-operator distribucijskih sustava Croatia Energy and Resources 370 435 84 121 ...

EKOLOŠKI PROIZVOD!

... što omogućuje potpunu automatizaciju distribucijskih trafostanica u kojima se koristi. Zahvaljujući ovoj opciji, postoji mogućnost rješavanja niza specifičnih zahtjeva koji se mogu pojaviti u suvremenim razdjelnim mrežama. ...

SADR@AJ: CONTENTS:

1. UVOD ELKA je osnovana 1927. godine i danas je u Republici Hrvatskoj jedini proizvo|a~ energetskih distribucijskih kabela napona 1 kV do 36 kV.

10. savjetovanje HRO CIGRÉ/ 10 Cavtat, 6. - 10. studenoga ...

... josip trbus pojave izgaranja drvenih elektrovodnih stupova na primjerima distribucijskih mreŽa hrvatske phenomena of wooden poles burning in examples of croatian distribution networks b2-06 ana komorski, ...