Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dizajna

HRVATSKI DIZAJN

Edukacijsko-promotivna kampanja Hrvatske gospodarske komore, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva te Hrvatskih šuma, pod nazivom „Drvo je prvo", predstavljena na nedavno održanoj "Ambijent", privukla je veliku pozornost sviju iz svijeta dizajna.

DESIGN PROCESS IN NEW KNOWLEDGE ECONOMY PROCES DIYAJNIRANJA U ...

poslovanja uslovile su da pitanje dizajna uđe u sferu marketinga. Jedini put kompanijama da ostvare svoje postavljene ciljeve opstanka i rasta na tržištu, jeste u dizajniranju takvih proizvoda i usluga koji

AIRWORTHINESS DEPARTMENT PROCEDURES MANUAL

Zahtjevi na proces dizajna procedura 4. Requirement for Procedure Design Organisation - Process 4.1 Dizajn procedure mora biti procesno organiziran i vođen/upravljan. 4.2 Priručnik procesa mora biti uspostavljen i održavan a urnim. 4.3 Kontrolu pojedinih faza procesa provodi rukovoditelj odjela ...

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA KONSTRUKCIJE I CAD ...

MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: Ime i prezime magistranda Muriz Arifović Naslov magistarskog rada "NEPARAMETARSKA OPTIMIZACIJA OBLIKA DIZAJNA ATIPIČNOG ELEMENTA ZA PRIHVATANJE TERETA" Mentor / Komentor Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović Doc.dr. Senad Balić Datum odbrane rada 24.10.2007.

Program nameštaja INNOVATION multifunkcionalne sofe

12 NAMEŠTAJFURNITURE Odaberite multifunkcionalnu sofu danskog proizvoaËa Innovation sa tri položaja naslona: sedenje - relax - spavanje. U okviru kolekcija Istyle i One Room Living pronaÊiÊete sofe - krevete izuzetnog kvaliteta, jednostavnog i modernog dizajna.

INFORMATICA MUSEOLOGICA 33 (3-4) 2002. ISSN 0350-2325

Po njemu, neutralnost je ono πto najviπe zadovoljava profesionalce u izloæbenom prostoru , Ëime se nadovezujemo na proπlost jer je joπ Jean Cassao zagovarao bijeli muzej, jednostavni, nekiËeni muzej kontejner iz pedesetih kao model muzejskog dizajna koji nadilazi sve ideologije.

Sadržaj / Contents

Terminološke odrednice dizajna 24 Iako se može ustvrditi da obje navedene skupine tehnološki omogućuju interaktivnost, ova podjela je potrebna radi lakšeg snalaženja u definiranju područja djelatnosti, ciljeva, metodologije, primjene i karaktera proizvoda (komunikacije).

ПРЕДЛОГ

Z A K O N O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod).

OSNOVE GRAFIČKIH MATERIJALA I TISKARSKIH TEHNIKA

Postoji naju a veza između Grafčkog proizvoda kao finalnog produkta s jedne strane i dizajna, te materijala, tehnike tiska i cijene sa druge strane.

STUDIJ DIZAJNA IZ PREDMETA NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA ...

STUDIJ DIZAJNA UPUTE ZA PRAĆENJE NASTAVE IZ PREDMETA NACRTNA GEOMETRIJA I PERSPEKTIVA (NGP) I, II NASTAVNICI: B. Hajsig , N. Sudeta PREDAVANJA se održavaju prema rasporedu.