Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dodatu

Porezna dobit preduzećaza2010 2010 Corporate Profit Tax Process

Komejeobukanamenjena?  Računovođama i poreskim / finansijskim menadžerimaodgovornimzaprimenuodredaba relevantne regulativeipripremuporeskogbilansai prijave  Finansijskimdirektorimaodgovornimzakontrolui nadzor procesa pripreme obračuna poreza na dobit i upravljanjerizicimavezanimzaporez ...

Kontni Okvir / Layout of Chart of Accounts

KONTNI OKVIR / LAYOUT OF CHART OF ACCOUNTS 9 475 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi 475 - Liabilities for VAT on internal consumption - specific tax rate 476 - Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu 476 - Liabilities ...

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST1) - Prečišćen tekst -

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST 1) - Prečišćen tekst - I OPŠTE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom se uredjuje sistem i uvodi obaveza plaćanja poreza na dodatu vrijednost u Republici Crnoj Gori.

TAX HIGHLIGHTS

1 What matters to you, matters to us TAX HIGHLIGHTS Porez na dodatu vrednost Value Added Tax UREDBA O PROMETU SA APKM DECREE ON TRADING GOODS AND SERVICES WITH THE AUTONOMOUS PROVINCE OF KOSOVO AND METOHIJA Vlada Republike Srbije donela je 16. septembra 2011. godine Uredbu o izvršavanju Zakona ...

TARIFE ZA DEVIZNE RA Č UNE PRICELIST FOR ACCOUNTS IN FOREIGN ...

Napomena - sve naknade su oslobodjene Poreza na dodatu vrednost na osnovu člana 25. Zakona o Porezu na dodatu vrednost / Note - All fees are free of VAT according to the article 25 th

Reviconov registar propisa — POREZI I CARINE

Teritorijalna primjena Ovim zakonom uvodi se obaveza i regulira se sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine.

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sluzbeni glasnik ...

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije" br. 84/04) I UVODNE ODREDBE Clan 1. Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika).

ZAKON

ZAKON O NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS" br. 72/2003) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se polo aj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Narodne banke Srbije, kao i odnos Narodne banke Srbije prema organima Republike Srbije, međunarodnim organizacijama i institucijama.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST "Sni ene poreske stope, proširena poreska oslobođenja" Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ( Sl. glasnik RS , br. 61/2005, stupio na snagu 26. jula 2005. godine) izvršene su izmene i dopune i precizirane odredbe ...

Закон о порезу на додату вредност

Закон о порезу на додату вредност (Закон је објављен у «Службеном гласнику РС», бр.84/04, 86/04, 61/05 и 61/07 ) i. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1.