Sputtr.com | Alternative Search Engine

Donacije

SRPSKI SABOR DVERI BEOGRAD SERBIA

microsoft word - srpski sabor dveri - eur instrukcije.doc. quote please pay eur_____ intermediary: commerzbank ag (formerly dresdner bank ag) /field 56a/ frankfurt am main swift code: dresdeff account with institution: srpska banka a.d. ...

Obračun PDV-a na iznos donacija koje se prikupljaju putem ...

Ministarstvo financija je na takve primjedbe odgovaralo da PDV funkcionira na takav način, da su takvi PDV pro-pisi i sl., a Ministarstvo financija se ponekad u ime države „velikodušno" i s ponosom odreklo PDV-a, koji smo mi uplatili kroz naše donacije, kad je vjerojatno to bili opor-tuno za ...

Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork

BHICNY_SpisakDonatora.xls. Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork Donacijezakupovinuiizgradnjunovog centra Uplacene Obecane Sve Ukupne Broj Prezime Ime Donacije Donacije Donacije 001 *2001-2010 Velika Kutija 23,075.29 23,075.29 002 *2011 Velika Kutija 1,289.15 1,289.15 003 *2010 Sergijasa ...

Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork

Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork Donacijezakupovinuiizgradnjunovog centra Uplacene Obecane Sve Ukupne Broj Prezime Ime Donacije Donacije Donacije 449 Mehmedagic Hamid&Zlatka Kendall Park NJ 3,000.00 3,000.00 450 Mehremic Mirsad&Adisa Teaneck NJ 1,100.00 1,100.00 451 Mekic Fahrudin&Amela Bethlehem PA 10.00 10.00 ...

Uputstvo za prijavljivanje za sponzorstva i donacije Erste ...

_____Uputstvo za prijavljivanje za sponzorstva i donacije Erste Bank a.d. Novi Sad 1 Uputstvo za prijavljivanje za sponzorstva i donacije Erste Bank a.d. Novi Sad Ovaj dokument je ...

Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork

BHICNY_SpisakDonatora_10122011a.xls. Bosansko-Hercegovacki Islamski Centar Njujork Donacijezakupovinuiizgradnjunovog centra Uplacene Uplacene Obecane Broj Prezime Ime Donacije Pozajmice Donacije 001 *2001-2010 Velika Kutija 23,075.29 002 *2011 Velika Kutija 2,876.69 003 *2010 Sergijasa DV 1,480 ...

HOK2008 - program FINAL

Golubić‐Ćepulić, Ines Bojanić: Značaj prijeoperacijske donacije autologne krvi u transfuzijskom liječenju bolesnika kojima se ugrađuje revizijska endoproteza kuka

NVO Direktorijum u Crnoj Gori

javnog sektora ili donacije F1 domaća vlada/grantovi ili donacije 71.4% javnog sektora F6 – strane/međunarodne/fondacije 64.3% donacije/grantovi TRINAJVAŽNIJAIZVORAFINANSIRANJAOCD

The SERBIAN UNITY CONGRESS

63 S rpska dijaspora u Americi posebnu pa`nju poklanja o~u-vanju srpske kulturne ba{tine. Postoji specijalni fond Kongresa Srpskog ujedinjenja koji skuplja donacije, a upoz-navanju istorije pojedinih manastira se poklanja posebna pa`nja.

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

Investic. u toku Ukupno Nabavna ili EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 revalorizovana vrijednost Stanje 1. januara 2008. god. 34 2.520 3.058-5.612 Povećanje - procjena nekretnina, nabavke i donacije 107 5.983 256 218 6.564 Donos sa sitnog inventara--23-23 Prenos na sitan inventar--(9)-(9) Rashod i prodaja--(778)- ...