Sputtr.com | Alternative Search Engine

Doprinijeti

Profil kompanije Company Profile

Tvornica cementa Kakanj svojim aktivnostima nastoji doprinijeti na svim poljima razvoja lokalne zajednice. Primjeri naše društvene odgovornosti su brojni: ...

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

ma se želi ovim projektom značajno doprinijeti. Opći ciljevi ovog projekta su postići standardizaciju i osiguranje kvalitete nastave medicinskih predmeta i uvesti nove sadržaje ...

Improvement of Industrial Production Process Design Using ...

Za povećanje proizvodnosti nužno je uvoditi CNC strojeve i robotizirane linije koje će doprinijeti povećanju propusne moći proizvodnog procesa.

QUALITY POLICY STATEMENT

elimo da ostvarimo dugoročnu saradnju sa njima na zadovoljstvo naših gostiju i naših radnika, što će doprinijeti poslovnom uspjehu kojem trajno te imo.

Characterization of extra virgin olive oils obtained from ...

... mo e doprinijeti svojstvima monovarijetetnih proizvoda: kvalitativna i kvalitativna procjena tih supstancija mo e zapravo doprinijeti valorizaciji tipičnosti te, ...

STEATOZA JETRE U PACIJENATA SA hIPERLIPIDEMIJOM, DEBLJINOM I ...

Ukoliko se ne liječi može doprinijeti nastanku drugih bolesti (ciroze jetre). Ako se uzrok može otkriti i odstraniti moguće je oz-dravljenje.

Izgradnja digitalnih gradova

Sljedeći značajan korak u implementaciji koncepta digitalnog grada je informatizacija gradske uprave, koja će doprinijeti većoj efikasnosti i kvaliteti rada uprave i njenih zaposlenika.

I. Lupić, M. Mošmondor, L. Bušić, L. Skorin-Kapov: Razvoj ...

Uspjehu IMS-a mogu doprinijeti proizvođači mobilnih i fiksnih IMS terminala, razvijači aplikacija, standardizacijska i regulacijska tijela te razne interesne skupine u industriji.

www.drustvonoa. org

Nadamo se da će naši komentari biti usvojeni i da će doprinijeti da BiH zaštiti ivotinje na način koji one zaslu uju. We hope that our commentaries will be adopted and that they will help Bosnia to protect animals the way they deserve it..

UTJECAJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA NA MANAGEMENT LOGISTIKE - THE ...

"e doprinijeti: respektabilnosti funkcije nabave, konkurentskoj prednosti u lancu ponude, mogu "em udruživanju ponu #a!a, povezivanju logistike