Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejt

SHQIPËRIA DHE BASHKIMI EUROPIAN

Më lejoni t'ju risjell fjalët e Zhan Monesë, babait të integrimit europian, i cili i mbyll kështu kujtimet e tij: "Bashkësia që kemi krijuar nuk është një qëllim në vetvete. Komuniteti... është vetëm një hap në rrugën drejt botës së organizuar të së nesërmes".

Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor

Nisur nga ky realitet, Komisioni Evropian shpalli në Maj 1999, procesin e Stabilizim Asocimit, i cili përcakton parimet përmes të cilave vendet dhe popujt e rajonit përparojnë drejt integrimit dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

The issue of responsibility for war crimes and crimes against ...

Such delays affect the efforts towards peace, reconciliation and 1 Sergio Viera de Mello: "Një hap i parë drejt pajtimit është njohja e padrejtësive të kalu-ara" (The first step towards reconciliation is the recognition of injustices from the past), "Koha Ditore" 27.

IIIT PUBLICATIONS

Drejt Nje Teorie Islame per Marredheniet nderkombetaire (Towards an Islamic Theory of International Relations: new directions for methodology and thought), Abdulhamid A. Sulayman, 1993,232pp.

WOMEN IN POLITICS MEAN TANGIBLE GAINS FOR DEMOCRACY

For more information, please contact Besa Rizvanolli in: 044 219 871 or brizvanolli@ndikv.org NDI punon në Kosovë që nga viti 1999 drejt ndërtimit të institucioneve dhe qeverisje demokratike dhe transparente.

SHQIPËRIA: DREJT NJE MODELI TE RI TE ZHVILLIMIT EKONOMIK ...

SHQIPËRIA: DREJT NJE MODELI TE RI TE ZHVILLIMIT EKONOMIK POSTRANZICION (Përse një model i ri? Përvoja, mësime nga kriza globale, përfundime dhe sfida të ekonomisë postranzicion).

ANNUAL REPORT 2002

INTRODUCTORY WORDS BY THE DIRECTOR GENERAL With some of the major projects of the year 2002, such as "Mirëmëngjesi Kosovë", "Mostovi" the weekly program in the Bosnian language, "Familja Moderne" sit-com, the World Football Championship, the radio program "Të flasim dhe të shkruajmë drejt shqip ...

NGJARJET E PRITSHME 1

Drejt Europës me trashëgiminë tonë kulturore - Ekspozitë Etnografia u bë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë.Ekspozita me titull “Drejt Europës

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

Zhvillimet inkurajuese Rritja e për katër here e eksportit të Bimëve Mjekësore dhe Aromatike që ka ndodh në 2007, është duke e vazhduar me hapave e parë drejt certifikimit organik të rajoneve gjeografike të caktuara në Kosovë, që prapë kjo, do ta rrisë edhe më shumë eksportin.

Europass Curriculum Vitae

12) Reforma e sistemit të arsimit në Kosovo - një rrugë drejt të ardhmes , Antologjia e Shoqërisë Civile, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, Prishtina, 2001.