Sputtr.com | Alternative Search Engine

Drejtori

HandiKOS CBR - KOSOVA

address: Dardania 4/7 lam. D-2, Prishtine - Kosova tel++381/38550 834, 548 326 fax: 548 327 E-mail HANDIKOS@ipko.org HandiKOS CBR - KOSOVA

of Albania

Roland Berdufi Drejtori Spitali Psikiatrik Elbasan 70. Z. Arben Kurmaku Nendrejtoriekonomik Spitali Psikiatrik Elbasan 71. Dr. Vladimir Cela Drejtori Spitali Psikiatrik Vlore.

Application for Schengen Visa

... +381 38 235 336 www.rtklive.com Name and surname FOR RTK OFFICIAL USE ONLY Kërkesa: Aprovohet Refuzohet Nga: Drejtori i Përgjithshëm Drejtori i Televizionit ……………………………….

PR: Drejtorin Gjeneral

Në pajtim me nenin 1 paragrafit 1 të Ligjin Themelor të Punës të UNMIK-ut 2001/27 ,si dhe nenit 3.4.7 të Statutit të Kompanisë,Punëdhënësi - Drejtori ekzekutiv i K.R.U."Radoniqi"SH.A-Gjakovë me qëllim të përcakton organizimin e brendshëm të punëve dhe detyrave të punës të ...

2006 Albanian Continuers Level examination

Drejtori i Arsimit Zoti Altin Hazizaj, falënderoi të gjithë pjesëmarrësit në program dhe në fjalën e tij përgëzoi dhe inkurajoi studentët të bëhen aktivistë në Arsimimin e Vajzave në Shqipëri.

Fiche action pour la région IEVP Sud1 Études et dialogue ...

EN 1 EN ANNEXES Ce texte n'existe qu'en version multilingue. ANNEXE 1 Fiche action pour la région IEVP Sud 1 Études et dialogue euro-méditerranéen en matière de coopération économique 1.

16 films from 10 world countries in 200 minutes

Alternative Thoughts, Similar Views SpecialT.I.F.F'03 2 3 December, 2003 Intervistame Michael Hannigan, Drejtori Festivalittë Filmit Cork-Irland ...

Republika e Kosovës

1 Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosova Kuvendi - Skupština - Assembly Legjislatura III Seancë plenare e Kuvendit të Kosovës P- 019 Prishtinë, më 20 maj 2008, në orën 14:00 Ndërtesa e Kuvendit, salla e seancave plenare.

Agro-business, Drinks, and Microfinance Fair - AGROKOS 2008

Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini i shoqëruar edhe nga drejtori i CEO-së Bekim Xhafa që është edhe organizator i panairit kanë vizituar stendat e pjesëmarrësve në panair.