Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dugsiga

Susan D. Somach, Editor

... The FamIly· Reerka parents father mother father-tn-law mother-m-Iaw grandparents grandfather grandmother grandchIldren grandson granddaughter chIldren child son daughter step father stepmother stepson stepdaughter son-m-Iaw daughter-m-Iaw spouse husband Waxaan dhameeyey dugsIga HooselDhexe Waxaan dhameeyey dugsIga Sare ...

Substance Abuse or Dependence

† Waxqabadkaaga shaqada ama dugsiga ayaa xun sababta oo ah adiga oo isticmaala maandooriye shaqada ama dugsiga ka hor, inta lagu jiro ama ka dib.

20th January 2009

Hadii aad xiisaynayso in qayb ka qaadatid waxbrasda waxaa aad timaada dugsiga saer ee Featherstone maalinta Talaadada ah ee bisha February tahay 3da.

SCHOOLS OF CHOICE

Arjiyada RSCO waxaa laga heli karaa Xafiiska Xulashada Dugsiga Gobolka (Regional School Choice Office) ee ku yaala Learning Corridor, 43 Vernon Street, Hartford, CT, ama bogga internetka

Xayeysiinta cusub weyn2

Buugga-ni waxa uu ka kooban yahay sa-wirro iyo casha yar Dhaqankii ba-keyla ee webi-ga iyo dugsiga 40- Xannaanadii Caasha iyo Xasan waa Buugg xannaano Oo aad u qiimo badan.

Neighbor Appreciation Day Student Art Contest Winner,

Sannadkaan waxaa tartanka masawirka ardayda ku guu-laysatay Xaliimo Gado oo ah gabar yar oo soomaaliyeed oo 9 jir ah oo ka socotay dugsiga Dhexe ee Thurgood Marshall, gabadhaasi waxay joogtay dalka maraykanka mudo gaaban keliya.

2010 AYP Results For Barack and Michele Obama Service ...

Haddii aad weli qabtid su'aalo, la xariir agaasimaha dugsiga kaasoo laga helo 651- 293-8625. Macluumaadka hoos ku yaal waxay kuu sheegaan sida aan wax u qabanay marka loo kala saaro koox koox hoose, sida aan u qaabilno xaaladda AYP iyo waxa aad adiga sameeyn kartid si aad kaalmo uga geysatid.

2010 AYP Results For Battle Creek Middle

Saddax shay ay qoysaska sameeyn karaan si ay dugsiga ugu kaalmeyaan in uu soo xero duleelka waxbarashada : • In aad ardaygaada ka codsatid in uu taggo barnaamijka dugsiga kaddib haddii natiijadaha imtixaanka ardayga aysan horeynin.

Plan for an Emergency Som FINAL

Goobaha cisibitaalada ee u dhow shaqada, dugsiga iyo guriga iyo lambarada telefoonadooda. Goobaha ay ku yaalaan waaxaha caafimaadka dadweynaha ee degmada iyo

family matters

... está disponível em português no www.bostonpublicschools.org e na escola dos seus filhos.  Asuntos de Familia está disponible en español en www.bostonpublicschools.org y en la escuela de su hijo/a.  Arrimaha Qoyska waxa la helayaa iyagoo ku qoran Somaali ee www.bostonpublicschools.org iyo dugsiga ...