Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dugujem

Fakultet za fizičku hemiju

Veliku zahvalnost dugujem prof. dr Slavku Mentusu, redovnom profesoru Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, koji je prihvatio da bude mentor ove doktorske teze, koja predstavlja kontinuitet mog rada započetog izradom diplomskog i magistarskog rada pod njegovim rukovodstvom.

TERMIČKO OŠTEĆENJE KOSTI TIJEKOM OPERATIVNOG ZAHVATA

ZAHVALA Iskrenu zahvalnost dugujem svom učitelju i voditelju doc. dr. sc. Slavku Davili na pomoći i sugestijama tijekom izrade ovog rada bez čije pomoći ovo istra ivanje ne bi bilo uspješno dovršeno Također posebnu zahvalnost dugujem svim članovima Katedre za alatne strojeve Fakulteta ...

EKONOMIJA PRIRODNIH RESURSA I IVOTNE SREDINE

Najveću zahvalnost dugujem prof. dr Diani Ürge-Vorsatz, sadašnjem vršiocu du nosti Head of Department of Environmental Sciences and Policy, koja je ujedno i recenzent za ovu knjigu.

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

2 Zahvala Zahvaljujem se mentoru prof. dr. sc. Miodragu Roiću na trudu i prenesenom znanju pri izradi magistarskog rada. Također dugujem zahvalu mojoj obitelji, te prijateljima i kolegama.

REPUBLIKE CRNE GORE - Doktorska disertacija Subotica,2011.

Najveću zahvalnost dugujem svojoj supruzi Ani bez čije ljubavi i razumijevanja ne bih krenuo i istrajao na ovom putu. Uz njenu podršku i radost sa kojom naš dom ispunjavaju Višnja i Ivo svaki je cilj lakše dostižan.

PRILOG RAZVOJU PROCJENE MEHANIČKIH SVOJSTAVA POBOLJŠANOG ...

Veliku zahvalnost na vođenju istra ivanja tijekom doktorskog studija te ukazanoj pomoći i savjetima tijekom izrade doktorskog rada dugujem mentoru profesoru Bo i Smoljanu.

Annual Report Godišnji izvještaj

Najveću *zahvalnost*za*sve*ostvarene*rezultate*ponovo*dugujem*mom* timu, *danas*najboljim*crnogorskim*bankarskim*kadrovima, *odanim*pro-fesionalcima*koji*su*se*svih*ovih*godina*borili*za*ekonomsku*nezavisnost* Crne*Gore*i*dočekali*mnogo*više*od*toga.

Univerzitet Singidunum Fakultet za turistički i hotelijerski ...

Posebnu zahvalnost dugujem mom suprugu na beskrajnoj toleranciji i motivisanju u donošenju odluke da radim ovu disertaciju, i svojoj djeci na razumjevanju i podršci.

MOJE USPOMENE I DO IVLJAJI 1892. - 1919.

Naročitu zahvalnost dugujem profesoru i direktoru gimnazije Strahinji Damnjanoviću i učitelju ivojinu Tovaroviću, svojim ratnim drugovima i pripadnicima "Legedarnom bataljonu 1300 kaplara".

UNIVERZITET U NOVOM SADU

dvadeset godina u ovoj oblasti, dugujem supruzi Vesni koja je bila inicijator pisanja ove teze. Imala je razumevanja i reči ohrabrenja za rad u ovoj oblasti, a kao lekar i veliko