Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dwelm

Change Newsletter Final

Dwelm en alkohol misbruik onder die jeug vergroot. Dit is die groeiende faktore waarop mense nie eintlik n oplossing kan kry nie. In n land soos Suid Afrika met sy vinnige bevolkinsgroei, ...

Teenagers & Alcohol - ARA

K_j][][[*Z[kh0*: _[*8[Zho\il[h[d_]_d]*l_h*L[hWdjmeehZ[b_a[*7bae^eb][Xhk_a C[j*if[i_Wb[*ZWda*WWd*Z_[*8_i^efi*EdZ[hij[kd_d]i[[d^[_Z"*8_i^efi"*AWWfijWZ mWj*^kb*a[dd_i"*_d*c[Z[m[ha_d]*c[j*jeedWWd][m[dZ[*Z[iakdZ_][i**c[Z_Y_"*i_[bakdZ_][i*[d*efle[Zakd Z_][i*" je[][fWi*^[j*ec*Z_[*_d^ekZ*lWd*^_[hZ_[*Xe ...

GESONDHEIDSRISIKOGEDRAG BY 'N GESELEKTEERDE GROEP ADOLESSENTE ...

Naas kokaïne is Tik die mees verslawende onwettige dwelm ( Worcester Standard , 2004). Dit is baie belangrik dat voorkomingsprogramme so vroeg as in die laerskool geïnisieer word, ...

To be completed by the Policyholder

... J N Aangebore siektes Kroniese gebreke Geestes kwale Alkohol misbruik Dwelm misbruik of gebruik van medikasie sonder 'n dokter se voorskrif Poging tot selfmoord / self besering MIV / V. I. G. S. Miskraam, aborsie of enige komplikasie daarvan ...

LABORATORY TESTS FOR HEAVY VEHICLE DRIVERS

Dagga is die mees misbruikte dwelm in Suid-Afrika en misbruik kom ook onder vragmotorbestuurders voor. Die misbruik van dagga deur swaarvoertuigbestuurders kan tot ernstige ongelukke, ...

Die mees algemeen misbruikte dwelms en Tik. Wat is dit en wat ...

Bladsy 1 van 13 DIE MEES ALGEMEEN MISBRUIKTE DWELMS EN TIK. WAT IS DIT EN WAT DOEN HULLE? Wat is ‘n dwelm? ‘n Dwelm is enige chemiese, natuurlike of mensgemaakte middel wat, as dit ingeneem word,

Dwelmrehabilitasiesentrums

Dwelmrehabilitasiesentrums Ondersteuningsgroepe Al Anon 021 591 6847 Goodwood Alateen 021 592 3970 Goodwood Alcohol Victorious 021 797 1270 Wynberg Alcoholics Anonumous 021 592 5047 Goodwood Naranon 08801296791 WESKAAP Narcotics Anonymous 08801300327 WESKAAP Instansie Telefoon Ligging Program ...

TIENERS EN DWELMS

Wanneer die ouer hul kind sien het die effek van die dwelm waarskynlik al vervaag, of die kind leer hoe om die effek weg te steek. In baie gevalle raak ouers agterdogtig wanneer hulle onverklaarbare veranderinge in hulle kind se gedrag begin raak sien.

Redes waarom leerders die skool verlaat: 'n gevallestudie van ...

17 Die studies van Odum-Brad en Drolet (1997) en Masitsa (2006:183) het aan die lig gebring dat pull- faktore soos dwelm- en alkoholmisbruik, ...

IS DAAR 'N PROBLEEM?

Drink jy ooit of gebruik dwelms wanneer jy alleen is? JA NEE Het jy al ooit probeer om jou drinkery of dwelmgebruik te stop of te beheer? JA NEE Is familie en vriende bekommerd oor jou drinkery of dwelmgebruik?