Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dydaktyczna

Kierunek:

Kierunek: Jednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia: Należy wskazać nazwę zgodną ze Statutem UWM (Wydział, Instytut, Katedra, Zakład, Pracownia) dokładny adres i telefon kontaktowy oraz e-mail.

Synthesis of n -hexyl acetate by reactive distillation

Chemical Engineering and Processing 43 (2004) 397-409 Synthesis of n -hexyl acetate by reactive distillation Markus Schmit t a, Hans Hasse a, ∗, Klaus Althau s b, Hartmut Schoenmakers b, Lars Götz e c, Peter Moritz c a Institute of Thermodynamics and Thermal Process Engineering, University of ...

English-Polish glossary of the Faculty of Economic Sciences UW

... test, end-term zaliczenie to complete a course ukończyć przedmiot to give a course credit zaliczyć przedmiot (action of lecturer) to obtain a course credit zaliczyć przedmiot to pass a course zaliczyć przedmiot GROUPS AND BODIES authorities władze committee komisja Curriculum Committee Komisja Dydaktyczna ...

TRUCK FRAME WELDING REPARATION BY STEEL COVERED ELECTRODES ...

Spawalnictwa, Nr 3/2010, s. 11-15. 4. Wegrzyn T., Miros M.: Fatigue strength of Welds In car body frames, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, t. 15, nr 1, 2010, s. 65--68.

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski

Działalność dydaktyczna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie - kierunek Ogrodnictwo, spec. Kształtowanie Terenów Zieleni, wykłady z „Genetyki i hodowli roślin” oraz „Biotechnologii roślin”

ThermalMicrowaveRadiationforSubsurfaceAbsolute ...

[6] B. Stec, Aparatura Naukowo-Dydaktyczna 4, 21 (1990)(inPolish). [7] B. Przywara-Chowaniec, L. Poloński, M. Gaw likowski, T.Pustelny, ActaPhys.Pol.A 116, 344

U Ŝ ytkowane przez SJO w bie Ŝą - 13B (sala dydaktyczna ...

Sekretariat Studium J ęzyków Obcych AGH: ul. Kawiory 26 A, budynek D-11, III pi ętro, pokój 304 tel. 012 617-32-04, 012 617-32-03, fax 012 617-32-80 e-mail: sjo@agh.edu.pl

An Introduction to the Communicative Technique of Role ...

Bibliography Aleksandrzak M., Gajewska-Głodek I., Nowicka A., Surdyk A., „Współpraca dydaktyczna na poziomie zaawansowanym: cele, zasady i formy," in: Wilczyńska 2002a [ed.], 85 - 107.

October 2010 List of papers indexed by ISI with direct DOI ...

A.W.Marczewski, R.Sprycha, Aparatura Naukowa i Dydaktyczna, 5-6 (75,76), 13-18 (1990) "Automatic apparatus for determination of specific surface and pore size distribution by using the volumetric method" (in Polish).

Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring ...

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna , 3 (2004), 145-155 5. Curyło J., Namieśnik J., Zielona chemia. Ekoprofit, 2 (2004) (70), 80-85. Green chemistry 6.