Sputtr.com | Alternative Search Engine

Dytczak

Name Jan A. Oleszkiewicz, PhD; PEng; CEng(UK); BCEE(US), FCSCE

Dytczak M, K. Londry, J Oleszkiewicz (2006) Extracellular polymers in partly ozonated return activated sludge: impact on flocculation and dewaterability.

Spis treści

475 Miros¯aw DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Tomasz WOJTKIEWICZ Identyfikacja roli czynników opóźnień realizacji z¯ożonych przedsięwzięć budowlanych Identification of factors influencing delays during realisation of complex construction projects..... 481 Jacek GOËASZEWSKI, Dawid ...

11th International Symposium on the AHP

... an approach for effective valuation of numerous real estate objects - mirosław dytczak, beata gotowała  isahp_0151 - pair-wise comparison mcda approach for large dmu sets ...

Dynamics of bacterial community structure in a full- scale ...

Dytczak MA, Londry KL, and Oleszkiewicz JA (2008) . Activated sludge operational regime has significant impact on the type of nitrifying community and its nitrification rates.

2005 - 2006 Faculty of Graduate Studies Award Recipients

dupuis, alain zoology dytczak, magdalena civil engineering elgendy, amin mossad civil engineering escobar-ortiz, jorge philosophy fahmy, sherif mech. & man. eng.

MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI WYCEN WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Z ...

256 MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI WYCEN WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Z POMOCĄ NARZĘDZI ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ Miros¯aw DYTCZAK, Grzegorz GINDA, Maciej SZPRINGIER Streszczenie: Wycena nieruchomości uwarunkowana jest wieloma prawnymi uwarunkowaniami.

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ...

2 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MAKOWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020 Autor: Mirosław DYTCZAK z zespołem Warszawa, listopad 2008 CENTRUM MODERNIZACJI I ROZWOJU CIEPŁOWNICTWA 02-553 Warszawa, ul.

Kesikli ozonlama yöntemi ile atık çamur azaltımı

Dytczak, M.A., Londry, K.L., Siegrist, H. ve Oleszkiewicz, J.A., (2007). Ozonation reduces sludge production and improves denitrification, Water Research, 41 , 543-550.

Trattamenti di Ozonolisi per la Riduzione della Produzione ...

Dytczak et al. (2005 e 2006) nei loro studi condotti su reattori sequenziali discontinui aerobici ed anossici/aerobici (dosaggi di 0.016-0.080 mg O 3 /mg SST di fango iniziale), ...

Spis referatów przyjętych na konferencję Awarie Budowlane 2011

4 Dytczak Mirosław, Ginda Grzegorz, Wojtkiewicz Tomasz . Analiza związków przyczynowo-skutkowych w awarii konstrukcji przekrycia zbiornika.