Sputtr.com | Alternative Search Engine

Eigendomsgrens

VOORGEVEL - schaal 1/50 ACHTERGEVEL - schaal 1/50 LINKER ...

... (eigendomsgrens) as van de weg-1 5 groenzone eigendomsgrens voorbouwlijn achterbouwlijn as van de weg rooilijn (eigendomsgrens) rooilijn (eigendomsgrens) ...

vlaamse regio ondergronds

GARAGE HUIS opening verbonden met lokalen vb. aanzuigopening ventilatiesysteem TUINHUIS SCHERM tuinverlichting rioleringsput 3m 3m 3m 3m 1m 5m 5m 1m eigendomsgrens openbare we g 3m GARAGE tuinverlichting 5m TU IN 3m HUIS openingverbonden met lokalen vb. aanzuigopening ventilatiesysteem NHUIS ...

ZEKERHEID OMTRENT EIGENDOMSGRENZEN VAN ONROEREND GOED

eigendomsgrens. 3 1 , In1 eiding. 3.2. De registratie van de ligging van de eigendomsgrens door notaris en bewaarder. Obligatoire en zakelijke overeenkomst en levering De ...

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

Drainage aansluitingen: • Aansluitdiameter 125 mm; • Hoogteligging t.p.v. eigendomsgrens 1,10 meter onder maaiveld (B.O.B.); • Ontstoppingspunt: zandvang, ...

Wetgeving Bulk Opslag / Législation Stokage Vrac

FeBuPro Afstanden- Bruselse Regio - Bovengronds versie 1.1 : 04-04-2007 1 / 1 Ref : 3_BRvl A. Minimale veiligheidsafstanden, vanaf de tank (voor tanken ≤ 3 m³ ) : • Vrije doorgang rond de tank 1 m • Van eigendomsgrens • Van openbare weg (rooilijn) • Van brandbaar materiaal • Open ...

INHOUDSTAFEL - STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

De afstand tot de eigendomsgrens bedraagt minimum 2 m. Mits akkoord en gemeenschappelijke aanvraag van de aanpalende eigenaars en verplicht gezamenlijke plaatsing mogen de in de tuinen toegelaten tuinhuizen en bergplaatsen op de eigendomsgrens gebouwd worden.

Operationeel Beheer

Operationeel Beheer Ondergrondse infra Natuur&Milieu Terre in be he er De rdenstoringen Techniekvelden Beheergrens Eigendomsgrens We rkvelden&activiteiten Operation eel be heer Beheergrens Eigendomsgrens Gel eide n Seinwezen EV Drag en CivielT Telecom Transfer.

- 1 - - W OORD VOORAF

Bij nieuwe aanplantingen: min. 6m van de eigendomsgrens. 3. langs gewestwegen: Voor beplantingen van meer dan 1,50m hoogte: min. 2m van de grens van de weg.

Van toepassing zijn de volgende administratieve bepalingen ...

Onder de bestrating binnen de eigendomsgrens wordt, indien van toepassing een zandbed aangebracht. Parkeervoorziening 1. Ten behoeve van de Commerciële Ruimten zijn er per blok een

Kelderconstructies

... de bouwput grenst aan een straat of dichtbij de eigendomsgrens gelegen is - het volume grondwerk moet beperkt worden - de invloed van de grondwaterverlaging moet beperkt worden.