Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ekspozicije

AMODELFOR IMPROVING THE FLEXOGRAPHIC PRINTING PLATE MAKING ...

Test donje ekspozicije – ovisnost dubine reljefa o trajanju ekspozicije. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 020406080100 Back exposure time /s Reliefdepth /mm 4.2

Asimptomatsko oštećenje bubrega kod osoba sa hroničnom ...

Naime, naši rezultati, kao i rezultati drugih autora, pokazuju da se renalna tubulska lezija mo e javiti već posle dve do tri godine ekspozicije ivi, a mo e biti odsutna i kod ekpozicija dugih po 20 godina 6.

DIGITALNA ANALIZA PADINA OTOKA RABA DIGITAL ANALYSIS OF THE ...

Na temelju formiranoga digitalnog modela reljefa izračunati su rasterski slojevi vrijednosti nagiba, ekspozicije i zakrivljenosti padina, te dolinska mreža koja je grupirana prema metodi Strahela.

Sadržaj / Contents

Duge ekspozicije kod digitalne fotografije mogu rezultirati pojavom "šumova". Dulja ekspozicija na sebe veže i korištenje stativa. Isto tako ako se želi postići veća dubinska oštrina smanjivanjem otvora objektiva (koji u tom slučaju propušta manje svjetla) vrijeme ekspozicije se produljuje.

zbornik gozdarstva in lesarstva 86 (2008), s. 33 - 43

Pojavljanje poškodb je odvisno od oddaljenosti od gozdnega roba, gostote, starosti in vrstne pestrosti sestojev, nagiba in ekspozicije terena in gostote jelenjadi, proti pričakovanjem pa ne od oddaljenosti od krmišč; poškodovanih je bilo kar 3* % smrek.

Original article UDC: 616-008.9:616-089.5

ekspozicije anesteticima u vremenskom razmaku od petnaest meseci kod bolesnice sa dokazanom akutnom intermitentnom porfirijom. Obe hirurške procedure su izvedene u

VOLUMEN: 29 VOLUME: 29

Vreme ekspozicije u jednom eks perimentu je iznosilo oko 30—45 minuta. Životinje su žrtvovane odmah nakon po-slednje ekspozicije (prva ogledna grupa), 24 časa nakon izlaganja hipoksičnim uslovima (dru-ga ogledna grupa) i 7 dana nakon završetka eksperimenta (treća ogledna grupa).

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

Time dolazi do ekspozicije materija koje promoviraju aktivaciju i agregaciju trombocita, generiranje trombina te na kraju i formiranje tromba. On prekida protok krvi i dovodi do disbalansa u zahtjevima i snab-dijevanju srca kisikom, a ukoliko perzistira, i do miokardne nekroze.

ZBORNIK KRATKIH SADR AJA BOOK OF ABSTRACTS

Jovanović Jelena, Nastasijević I., Milijašević M., Babić Jelena" Campylobacter spp. u lancu ivinskog mesa i ocena ekspozicije potrošača: podaci iz literature" "Campylobacter spp. in the Poultry Meat Chain and Exposure Assessment of Consumers: Literature Data ...

In. Broj Signatura Autor Naziv knjige

Matematički problemi i ekspozicije 1 zadaci iz apstraktne algebr: e : Beograd, 1971: Naučna knjiga: 141: 111: Vladimir Devide: Matematički problemi i ekspozicije