Sputtr.com | Alternative Search Engine

Elektroenergetskih

NARODNE NOVINE SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HRVATSKE - Broj 105

radova) novih elektroenergetskih postrojenja, rekonstrukciji postojećih elektroenergetskih postrojenja i njihovoj uporabi odnosno pogonu i održavanju. 38 von 565

ZnO srednje napetostni odvodniki

3 Najnovejši izdelki našega podjetja so cink oksidni prenapetostni odvodniki tip 2SS15N. Namenjeni so za zaščito srednje napetostnih elektroenergetskih omrežij pred vsemi vrstami prenapetosti.

Savez in enjera i tehničara Srbije SAVEZ MAŠINSKIH I ...

Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (Sl. list SRJ. br. 61/1995) 3. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. list SFRJ, br. 65/1988; Sl. listSRJ, br. ...

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

ArcFM sadr i gotova rješenja za brzu i točnu izgradnju baze podataka elektroenergetskih (ili drugih komunalnih) poduzeća. Značajno je napomenuti da je ArcFM aplikacija izgrađena koristeći Microsoft Visual Basic, jedan od najraširenijih i lako primjenjivih programskih jezika.

Miteco System www.mitecosystem.com

... nastajanja otpada i remedijacija zemljišta Usluge u oblasti posebnih grupa opasnih otpada (PCB, farmaceutski, hemijski, medicinski, laboratorijski) RECIKLAŽA INDUSTRIJSKIH OSTATA KA Preuzimanje, sortiranje, prerada i transport industrijskog otpada Reciklaža transformatora i drugih elektroenergetskih ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara . PRAVILNIK . O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU

Ovo je vreme komunikacija. Visoka tehnologija

STRATEŠKI CILJEVI ▪ Potvrda i očuvanje velikog ugleda u izgradnji i održavanju elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata na domaćem tržištu. ▪ Povećanje obima poslovanja na domaćem i tržištu u okruženju: Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Bugarskoj i Rumuniji. ...

THE INFLUENCE OF POWER SYSTEMS ON TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Rajaković: " Analiza elektroenergetskih sistema 1 ", Akademska misao, 2002, Beograd. Mladen Marković was born in Jajce on February 27, 1979. He graduated Faculty of Electrical Engineering in Banjaluka, department of power engineering, Bosnia and Hezegovina in 2006.

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

Sl 4 Aplikacije i baza podataka Sofveri za obradu i dijagnostiku slu e za skladištenje i analizu većeg broja podataka koji su relevantni u dijagnostici stanja elektroenergetskih uređaja.

A. ZNANSTVENA DJELATNOST Znanstveni radovi

“Primjena računala u planiranju i praćenju održavanja elektroenergetskih objekata prijenosne mreže”, 4. savjetovanje HK Cigré, Cavtat, 1999, 23-13.