Sputtr.com | Alternative Search Engine

Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD PRZEKSZTAŁTNIKÓW MOCY ul.Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa tel.: (022) 812 32 00, (022) 812 32 06, fax: (022) 615 75 35 Instytut Elektrotechniki Zakład Przekształtników Mocy THYRISTOR FREQUENCY CONVERTER 1500V, 1000A, 2500Hz FOR INDUCTION HEATING The purpose ...

Product uses of solenoid starters

Zakøad Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Product uses of solenoid starters www.zemkomax.com .:. Zakøad Elektrotechniki Motoryzacyjnej KOMAX S.J. .:.

Product uses of KOMAX codes

Zakøad Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Product uses of KOMAX codes www.zemkomax.com .:. Zakøad Elektrotechniki Motoryzacyjnej KOMAX S.J. .:.

Equipment for On-Site-Testing of HV Insulation

EQUIPMENT FOR ON-SITE TESTING OF HV INSULATION T. Grun M. Loppacher J. Rickmann R. Malewski Haefely-Trench Instytut Elektrotechniki Basel, Switzerland Warsaw, Poland Abstract On-site testing has often been requested by the utilities following installation of new HV cables, and also to check the ...

The algorithmsfor automatic evaluation of selected e ...

* mgr inż., Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Katedra Informatyki Stosowanej, Łódź, Polska,

COURSE TITLE: APPLICATIONS OF MATHEMATICS IN ECONOMY AND ...

majerowska: laboratorium elektrotechniki ogÓlnej dla chemikÓw. ow pw, warszawa 1983 4. s. osowski: laboratorium elektrotechniki teoretycznej. ow pw, warszawa 1996 5.

TECHNICAL SERVICES - POLAND

Starołęcka 18, 61-361 Poznań, Poland Politechnika Świętokrzyska Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (Kielce University of Technology Laboratory of Car Electrotechnics) Aleja Tysiąclecia P.P.7, 25-314 Kielce, Poland Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Automotive Industry Institute) ul.

Chair of Electrical Machines E-21

Sobczyk T.J.: O pewnej obwodowej reprezentacji magnetycznie sprzęŜonych cewek, Materia¯y Międzynarodowej Konferencji Seminarium Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, IC- SPETO'2003, Niedzica, 28 - 31.05.2003, T.2, str. 493-496.

INFLUENCE OF THE AIR GAP BETWEEN COILS ON THE MAGNETIC FIELD ...

The core with coils is quick and easy assembled. _____ * Politechnika Opolska, Katedra Elektrotechniki Przemysøowej, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Nap*dów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocøawskiej Nr 62 Studia i Materiaøy Nr 28 2008

DIRECT TORQUE CONTROL METHODS FOR VOLTAGE SOURCE INVERTER-FED ...

Giuseppe BUJA Department of Electrical Engineering University of Padova g.buja@ieee.org Prof. Marian P. KAŹMIERKOWSKI Department of Electric Machine Tool Drives Electrotechnical Institute mpk@isep.pw.edu. pl PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI, zeszyt 218, 2003