Sputtr.com | Alternative Search Engine

Elevernes

Elevernes udbytte af at arbejde

2010. Masterprojekt i IKT og Læring, MIL af Helena Nielsen. Studienummer 19993449 Hovedvejleder: Jørgen Lerche Nielsen Bivejleder : Thorkild Hanghøj Anslag: 131.218

Video og gruppearbejde i matematikundervisning

Målet med dette masterprojekt var at undersøge, hvilke fordele og ulemper brugen af korte, elektronisk distribuerede videoer, koblet med efterfølgende struktureret gruppearbejde, har for elevernes læring i matematikundervisning i grundskolen.

Dias nummer 1

Pointtallet viser, hvordan I klarer jer på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er bedst •Et søjlediagram med landsgennemsnittet over samme pointtal •Et søjlediagram viser et pointtal for jeres bonusresultater -dvs. for de "ekstra" emneområder, der kan beregnes ud fra elevernes svar på forskellige ...

Ilusilersuisoq:

For det andet øges antallet af opgaverne med 10%, da vi ønsker at kunne måle elevernes løsningshastighed inden for de 45 minutter, trintestene varer.

HANDS ऀð

• Integrationen mellem elevernes traditionelle støttesystemer og HANDS toolsettets muligheder i PT1 har ikke været optimal. HANDS - Bodø d. 8. april 2010 • Vi skal være bedre til at integrere grænseflader og funktionalitet • Den største udfordring nu ligger i at påvirke den pædagogiske ...

Rummelig forpligtigelse - Kvalitative bestræbelser

Og handler det om lærernes undervisning eller elevernes læring? Selv om dette bud mangler, har tidligere undervisningsminister Ulla Tørnæs udtalt: For mig er det helt afgørende, at styrkelsen af elevernes faglige kundskaber og færdigheder ikke kommer til at ske på bekostning af deres alsidige ...

Elevers mangelfulde faglige kompetencer er ofte betinget af ...

I arbejdet med elevernes personlige- og sociale kompetencer er det en kongstanke for Anne Berglund, at der fokuseres på hver enkelt elev som

MATEMATIK på mellemtrinnet Hvordan kan vi skabe gode ...

Hvordan kan man bygge videre på elevernes grundlæggende matem atiske færdigheder, så matematikken fortsætter med at være vedko mmende og sjov?

Bogboksen bliver stående i din klasse i ca. 7 uger.

Du er heldig - du går i 5. klasse i Tårnby, så du skal være med til To børnebibliotekarer kommer på besøg i din klasse med en boks med 31 bøger.

Kommunikationskritisk kompetence Den sproglige side af dansk ...

I denne artikel gives et forslag til hvordan sprogundervisningen kan blive relevant og gøre en forskel i elevernes udvikling af kommunikationskritisk kompetence.