Sputtr.com | Alternative Search Engine

Emisija

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

Tablica 5.1-1: Emisije CH 4 iz sektora Otpad (kt) - Scenarij "Bez mjera" Emisija CH 4 (kt) 2000. 2005. 2010. Odlaganje krutog komunalnog otpada 18,62 26,12 31,18 5.2.

PROIZVODNJA, UVOZ, IZVOZ I POTROÃ… NJA UGLJA U SRBIJI I ...

proizvodnja, uvoz, izvoz i potroÃ… nja uglja u srbiji i emisija co2 nastala njegovim sagorevanjem

TEHNO-EKONOMSKE SMJERNICE ZA IZRADU SEKTORSKIH PROGRAMA ZA ...

b) indirektna emisija CO 2 É emisija uslijed proizvodnje električne energije koja se troši u cementari; É emisija uslijed proizvodnje klinkera kupljenog od drugog proizvođača i korištenog u proizvodnji cementa; É emisija uslijed proizvodnje materijala koji se u cementari koristi kao alternativno ...

BIODIESEL EMISSIONS

BIODIESEL EMISSIONS Biodiesel is the first and only alternative fuel to have a complete evaluation of emission results and potential health effects submitted to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) under the Clean Air Act Section 211(b).

UTICAJ PROCESA PROIZVODNJE CELULOZE I PAPIRA NA ZAGA\ENJE OKOLINE

b) Emisija Izmjerena emisija praha je manja od garantovane vrijednosti za ekspolatacione uslove. 2.2. Research of the procentage of the electric filter efficiency on the coal boiler 3 The research consisted of these following values: - quantity of waste gases, - temeperature of waste gases, - presure of ...

Z A K O N

Osim navedenog strane imaju obaveze da: i)kada strana u odnosu na *lan 3 st. 2 i 3 primjenjuje razli*ite strategije smanjenja emisija, ona mora da dokumentuje primjenjivanje strategije i svoje uslove pridr avanja iz tog stava, ii)kad strana utvrdi tehni*ku ili upravnu neizvodljivost odre*ene grani*ne ...

Otoakustičke emisije u ispitivanju sluha kod dece

B Sl. 2 - Ishod testa tranzitornih otoakustičkih emisija (TEOAE) u odnosu na timpanometriju (Timp.) Sl. 3 - Ishod testa distorzionih otoakustičnih emisija (DPOAE) u odnosu na timpanometriju (Timp.)

MODELIRANJE DISPERZIJE ONE * IŠ * UJU * IH TVARI KAO ...

Marko * AVRAK - Zoran * ARIJA - Zoran MRŠA Sa etak: Modeliranje one * iš * enja zraka postalo je esencijalno za razumijevanja na * ina kojim emisije one * iš * uju * ih tvari iz industrijskih kompleksa, cestovnog transporta i ostalih izvora emisija utje * u na dinamiku okoliša.

SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI

SRPS EN 12015:2009 Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretne staze - Emisija - Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission EN 12015:2004 7.

DIPLOMSKI RAD

najmanje zahtjevnih i najisplativijih metoda za smanjivanje emisija stakleničkih plinova. Izračunavanjem smanjenja emisija CO 2 , na osnovu postojećih prognoza