Sputtr.com | Alternative Search Engine

Emocjonalna

ZESPÓ£ OPORNOŒCI NA HORMONY TARCZYCY - TRUDNOŒCI ...

Wyniki: Wskazaniem do oceny czynnoœci tarczycy by³o wole u 4 pacjentów oraz labilnoœæ emocjonalna u 1 pacjenta. U 2 pacjentów stwierdzono umiarkowan¹ tachykardiê, u 1 - hipercholesterolemiê.

9 kwietnia 2005roku o godzinie21:37 w bezprecedensowym ...

Polaków wyłączyło światła w swoich domach. Jednocześnie wyzwoliła się energia emocjonalna o niespotykanym potencjale. W tamtym momencie mógł się wydarzyć każdy ziemski cud.

Wyniki stymulacji audio-psycho-lingwistycznej u dzieci ...

Kwestionariusz ocenia³ subiektywne zmiany w g³osie, koncentracjê uwagi i zmiany w zachowaniu dziecka (sylwetka emocjonalna). Powy¿sze wyniki poddano opracowaniom statystycz-nym.

ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS AN ENGLISH-POLISH ...

reakcja emocjonalna, CER suppressor band (syn. suppression area) pasmo tlumiqce, okolica tlumiqca (kory mbzgowej) supraliminal (syn. above threshold) ponadprogowy

Ma³gorzata Dawidek Gryglicka

Mo¿ebyætojednak równie¿determinantawewnêtrzna, intelektualna, emocjonalna, czynawetbiologiczna. Tworzeniejestwiêc wmojejopiniiwynikiempewnegorodzajunapiêcia, rysy, czynawetlêku, którydomagasiênazwania iwypowiedzenia, oswojeniagoioswobodzeniasiêodniego.

TWARZ emocjonalna

Les Nouvelles Esthétiques 3/2006 25 LNE: Na 13. Kongresie LNE & spa wKrakowie przedstawiłeś prezentację oraz poprowadziłeś szkolenie: „Twarz emocjonalna - masaż relaksa-cyjny".

INTELIGENCJA EMOCJONALNA Zestawienie bibliograficzne wyborze

1 Jaworzno, 19.10.2009 r. INTELIGENCJA EMOCJONALNA Zestawienie bibliograficzne wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE 1.

metody, formy i programy kształcenia

gencja emocjonalna jest zdolnością, której można się nauczyć. Inteligencja emocjonalna i wirtualna a praktyka virtual management Inteligencja emocjonalna odgrywa ważną rolę

964 08 - EQ - Inteligencja emocjonalna

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: admin@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl zestawienie bibliograficzne nr 964/08 EQ INTELIGENCJA EMOCJONALNA ...

Szwajcar z polską duszą. Zegarek Atlantic Worldmaster ...

Legendy zegarka Atlantic Worldmaster. ● Emocjonalna i rynkowa wartość dawnych zegarków Atlantic Emocjonalna i rynkowa wartość dawnych zegarków Atlantic Worldmaster.