Sputtr.com | Alternative Search Engine

Encefalopatija

HIPOKSIČNO-ISHEMIJSKA ENCEFALOPATIJA NOVOROĐENČETA

17 Paediatr Croat 2004; 48 (Supl 1): 17-23 Pregled Review HIPOKSIČNO-ISHEMIJSKA ENCEFALOPATIJA NOVOROĐENČETA METKA DERGANC* U članku opisujemo patofiziologiju i učestalost cerebralne hipoksično-ishemične encefalopatije (HIE) novorođenčeta, dijagnostičke metode (kliničke, biokemijske ...

Savremena dijagnostika i terapija epilepsije pasa.

Trovanja - organofosfati, olovo ... 8. Hepatička encefalopatija (portokavalni šant) 9. Juvenilna epilepsija 10. Prava epilepsija - retko 11. Crevni paraziti???

85 CABG slog u FM

Roach i sara-dnici [51] su objavili rezultate multiinstitucionalne prospek-tivne studije, åiji je cilj bio da se utvrdi incidenca moædanih udara (tip 1 deficiti) i encefalopatija (tip 2 deficiti) nakon CABG.

Hepatalna encefalopatija Prof.dr.sc.Nadan Rustemovi Zavod za ...

Hepatalna encefalopatija • Hepatalna encefalopatija (HE) ili portalna encefalopatija je reverzibilni sindrom koji je karakteriziran poremefunkcijom kod pacijenata s uznapredovalom cirozom jetre.

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

Goveđa spongiformna encefalopatija (BSE)-Veterinarski, javnozdravstveni i gospodarstveni problem-Milanović A. Kratak sadr aj - Goveđa spongiformna encefalopatija (BSE) - "bolest ludih krava" prvi puta je prepoznata i dijagnosticirana u Engleskoj 1985/86.

NEONATALNE KONVULZIJE

Epileptični sindromi u novorođenčadi i odojčadi  Rana mioklonična encefalopatija;  Rana infantilna epileptična encefalopatija (Syndroma Ohtahara).

PRIONI I PRIONSKE BOLESTI PRIONS AND PRION DISEASES

Goveđa spongiforna encefalopatija (BSE) Bolest poznata i kao BSE skraćenica je engleskog naziva «bovine spongiform encelopathy» Ta bolest napada stoku, odnosno goveda.

Uzsitesusio nesciuju vemimo sukelta Wernicke encefalopatija

56 Uþsitæsusio nëðèiøjø vëmimo sukelta Wernicke encefalopatija Daiva Rastenytë, Diana Obelienienë 1, Jûratë Kondrackienë 2, Rymantë Gleiznienë 3 Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institutas, 1 Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika, 2 Gastroenterologijos ...

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD KATEDRA ZA PEDIJATRIJU Šef ...

Hipoksično-ishemična encefalopatija kod novorođenčeta 2. Nedonoščad 3. Novorođenče 4. Poremećaj respiratorne funkcije u novorođenčeta 5. Traumatska oštećenja novorođenčeta 6.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ ...

Boži ć K , Divjak I, Krklješ M. Portalna encefalopatija. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i grani čnih podru čja 1993; Vol. 1 (1-2): 46-9.