Sputtr.com | Alternative Search Engine

Energetskih

INTEGRIRANI SUSTAV REGULACIJE I NADZORA ENERGETSKIH ...

1 Davorin Ferne ir, dipl.ing. Zdeslav Čerina, dipl.ing. Aries d.o.o. HEP-Operator prijenosnog sustava davorin.fernezira@aries.hr zdeslav.cerina@hep.hr Mr.sc. Igor Ivanković, dipl.ing. igor.ivankovic@hep.hr HEP-Operator prijenosnog sustava INTEGRIRANI SUSTAV REGULACIJE I NADZORA ENERGETSKIH ...

Energetski kablovi i vodiči Power cables and flexible cables

62 ■ označavanje energetskih kablova slovima | letter marking of power cables ..... 64 ■ označavanje vodiča bojama prema ČSn 33 0166 ed. 2 (hd 308 S2:2001) Identification according to ČSn 33 0166 ed. 2 (hd 308 S2:2001).....

UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

1 Zdenko Godec Tomislav Kelemen Elektrotehni *ki fakultet u Osijeku Kon*ar Institut za elektrotehniku, Zagreb zgodec@etfos. hr tom is lav. kelemen1@zg. t-com. hr UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA SAéETAK Pokusom zagrijavanja se, prilikom preuzimanja transformatora ...

ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

1 Danijel Brezak Rajko Gardijan Kon*ar - Institut za elektrotehniku d. d. Kon*ar - Institut za elektrotehniku d. d. dbrezak@koncar-institut. hr rgard@koncar-institut. hr Antun Mikulecky Kon*ar - Institut za elektrotehniku d. d. ami kul@koncar-institut. hr ULTRAZVU * NA METODA ISPITIVANJA ...

19. SIMPOZIJUM O

SIMPOZIJUM O KABLOVIMA 11 Grupa IV Način priključenja energetskih transformatora 110/XkV The way of connecting power transformers 110/X kV RIV-01 Korišćenje energetskih kablova za vezu energetskih transformatora 110/X kV sa sabirnicama srednjeg napona The use of power cables for the ...

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Presidency Conclusions - Brussels, 8/9 March 2007 7224/1/07 REV 1 1 EN The meeting was preceded by an exposé given by the new President of the European Parliament, Mr Hans-Gert Pöttering, followed by an exchange of views. o o o Europe - succeeding together: Europe is currently enjoying an ...

Spisak izdatih energetskih dozvola u Sektoru za elektroenergetiku

Microsoft Word - Spisak izdatih energetskih dozvola u Sektoru za elektroenergetiku.doc. 1. ** "*****" *. *. *. ** ***, ***** ***** 100 08038139 312-01-00373/2006-02 11.12.2006. 02.01.2009. ***** ***** ** 110/20 kV, 2x31,5 MVA, "**** *****" ** ***, ***** ** 163,!*

(Microsoft Word - Mogucnost_uvodenja_kogeneracijskog ...

Dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti u smislu prethodnog izdaje HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) - pravni slijednik nekadaönjeg Vije*a za regulaciju energetskih djelatnosti (VR ED) .

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ŽUPANIJSKA KOMORA ŠIBENIK

... sl.) : ISO 9001:2000  glavna djelatnost:-izgradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja voda, kompletni strojarski i elektro radovi-proizvodnja strojarske opreme iz čelika i nehrđajućeg čelika za sustave pročišćavanja voda, odvodnje i vodoopskrbe te proizvodnja energetskih ormara ...

RATIONAL USE OF ENERGY MINERAL RESOURCES IN CROATIA AND THEIR ...

Najvei dio energetskih problema odnosi se na ogranienje dobave i korištenja energenata (elektrina energija i drvo), a koja su energetski manje uinkovita.