Sputtr.com | Alternative Search Engine

Energije

PROIZVODNJA I POTROŠNJA ENERGIJE

hrvatska gospodarska komora sektor za industriju croatian chamber of economy industry and technology department ENERGETIKA ENERGY  UVOD Energetski sektor Hrvatske, uz istraživanje i proizvodnju sirove nafte i prirodnog plina, čine sljedeće djelatnosti: n Transport i skladištenje sirove ...

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE)

BIODIESEL, BIOGAS, BIOMASS AND GEOTHERMAL ENERGY RENEWABLE ENERGY SOURCES (RES) - BASIS FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION SERVICES BY BLUEWATERS Renewable energy sources (biogas, biomass and geothermal energy) are being used for production of heat and electric energy as well as for ...

Obnovljivi viri energije prioriteta trajnostnega razvoja

Renewable energy - a priority in the sustainable development of the Republic of Slovenia Obnovljivi viri energije prioriteta trajnostnega razvoja

PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE ENERGIJE IZ UGLJA U BOSNI ...

Ma{instvo 2(8), 95 - 108, (2004) I.Smajevi}: PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE... PERSPEKTIVA PROIZVODNJE ELEKTRI^NE ENERGIJE IZ UGLJA U BOSNI I HERCEGOVINI Dr Izet Smajevi}, dipl.ing.ma{., Univerzitet u Sarajevu, Ma{inski fakultet, Vilsonovo {etali{te 9, 71000 Sarajevo, Bosna i ...

Kompletna knjiga za Branka1

Hidroelektrična energija Hidroenergetski potencijal vodotokova predstavljao je vekovima važan izvor energije, a tragovi korišćenja vodotokova mogu se pratiti još od drevnog Egipta, Persije i Kine, gde su korišćeni za navodnjavanje kao i za mlevenje zrnevlja i pravljenje brašna.

"Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora ...

Organizatori Poštovani, pozivamo Vas na predstavljanje novog projekta pod nazivom "Usklađivanje zakonodavstva iz područja obnovljivih izvora energije i označavanje energetske učinkovitosti" , koje će se održati 5. prosinca 2007. u 10.00 sati u "kino" dvorani Ministarstva gospodarstva ...

Potrošnja energije u svijetu 1998

NEKE NOVIJE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Prof. dr. Alija Leki}, Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 9, 71000 Sarajevo, e-mail: alilekic@yahoo.com PREGLEDNI RAD REZIME U radu su ukratko opisane neke od novijih energetskih tehnologija: sagorijevanje u fluidiziranom sloju pod pritiskom ...

IZGRADNJA VETROELEKTRANA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ...

IZGRADNJA VETROELEKTRANA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ENERGIJE VETRA U REPUBLICI SRBIJI VODIČ ZA INVESTITORE Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl.prav.

Kompletna knjiga za Branka1

• Podržati dijalog između različitih interesnih grupa iz oblasti energije i ekologije, sa poseb-nim akcentom na ruralne sredine gde se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora može isko-ristiti kao mogućnost za otvaranje novih radnih mesta.

IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ...

25 IZGRADNJA POSTROJENJA I PROIZVODNJA ELEKTRIČNE/TOPLOTNE ENERGIJE IZ BIOMASE U REPUBLICI SRBIJI - VODIČ ZA INVESTITORE 26 Uvodna reč 28 Elektrane na biomasu/biogas 28 Biomasa - gorivo za proizvodnju energije 28 Biogas - gorivo za proizvodnju energije 28 Prava Investitora 29 Izvori prava 29 ...